Akce bude spolufinancována z dotace. Vzhledem k tomu, že dotace bude poskytnuta až následně, zastupitelé rozhodli, že výstavba bude financována částečně prostřednictvím vlastních zdrojů a částečně úvěrem.

„V současné době byla zahájena veřejná zakázka pro výběr zhotovitele stavby," informovala ve čtvrtek obec na svém webu.

Nová mateřská škola bude stát v areálu základní školy mezi školou, hřbitovem a hřištěm. „Plánované celkové náklady projektu jsou 24,6 milionu korun a maximální výše dotace bude 22,1 milionu korun," informoval už dříve sedlišťský starosta Jaromír Krejčok. „V celkových nákladech jsou kalkulovány výdaje na stavbu mateřské školy včetně veškeré infrastruktury, což jsou především přípojky vody, kanalizace, chodníky, parkoviště a podobně. Dále je zde započítáno také vnitřní vybavení a úprava zahrady včetně venkovních herních prvků," vysvětlil starosta.

Nová mateřská škola přinese místním dětem i jejich rodičům řadu výhod. „Nové prostory budou samozřejmě bezbariérové. Do patra bude možné vystoupat pomocí speciální plošiny pohybující se po zábradlí. Školka bude mít větší kapacitu a prostory pro děti budou rovněž větší," vyjmenoval Jaromír Krejčok. Nová školka bude mít celkovou kapacitu pro 84 dětí, které budou umístěny ve třech třídách. „Počítáme s tím, že dvě třídy po 28 dětech budou umístěny v nové budově mateřské školy a jedna třída s 28 dětmi může fungovat v prostorách stávající mateřské školy nad obecním úřadem, kde je nyní směstnáno čtyřicet dětí," konstatoval Jaromír Krejčok.