„Psovodi z jednotlivých skupin oddělení služební kynologie jsou se svými svěřenci rozděleni do dvou kategorií – pátrací a hlídkové,“ nastínil organizaci vedoucí oddělení skupiny služební kynologie Policie ČR ve Frýdku-Místku Radim Carbol.

Přeboru se zúčastnili nejen psovodi z Olomouckého a Jihomoravského kraje, ale také z Policejního prezidia Slovenské republiky – Krajského ředitelství ze Žiliny, kteří přijeli poměřit své schopnosti již třetím rokem. „Spolupráce našich a slovenských psovodů se úspěšně rozvíjí nejen na poli pracovním, což dokladuje jejich účast v soutěži. Soutěžilo 17 psů, z toho 11 je z pořádajícího krajského ředitelství, po dvou psech přijeli z kraje Olomouckého a Jihomoravského, kteří se účastnili soutěže poprvé, a dva psi byli ze Slovenska,“ upřesnil Stanislav Sobol z preventivně informačního oddělení Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje.

Psovodi se svými čtyřnohými svěřenci až do čtvrtka, kdy proběhlo slavnostní ukončení přeboru s vyhlášením výsledků, mezi sebou soutěžili v několika disciplínách. „Jednalo se o poslušnost, jako je přivolání psa, překonání překážek a aport. Další disciplínou byla obrana, do které spadá zadržení prchajícího pachatele a osobní obrana psovoda. Třetí je pachová, při níž v terénu vyhledávali nábojnice a stopy,“ přiblížil Stanislav Sobol. Jedním z účastníků byl Michal Stránský, který přijel reprezentovat Policii ČR za Olomoucký kraj.

„Osobně hlavní smysl přeboru vidím v tom, že si mohou psovodi mezi sebou porovnat schopnosti a vyměnit zkušenosti. Je to samozřejmě taky o motivaci podat co nejlepší výkon,“ zamyslel se Michal Stránský, podle něhož je s výukou psa nejlepší začít už od čtyř měsíců. „Výcvik může trvat několik let. Jeho délka záleží na tom, na co chceme služebního psa využívat. Cena komplexně vycvičeného psa se pak může na trhu pohybovat od dvaceti až do třiceti tisíc korun,“ vyčíslil policista Michal Stránský, jehož „hafan“ se nedávno stal hrdinou. „Vystopoval totiž v lese pětaosmdesátiletého muže, který se ztratil na houbách,“ ocenil jeho výkon Stránský.

Nad regulérností soutěže po celou dobu dbala předem stanovená skupina rozhodčích, která každý úkol bodově hodnotila. Jednotlivé disciplíny slouží k simulaci praktických situací, které mohou nastat ve služebním životě psovoda-policisty. Úkolem prvního a druhého dne bylo zadržení pachatele trestné činnosti ve třech různých situacích: pachatel prchající, pachatel útočící na psa a zadržení za snížené viditelnosti, téměř za tmy, poslušnost na konkrétní povely psovoda. Psi museli také prohledat poměrně rozsáhlý lesní terén a vyhledat v něm různé předměty, kterých se pachatel odhozením zbavil. Dále se služební psi věnovali pátrání po pachové stopě pachatele ve frekventovaných částech města Frýdek Místek v noční době a průzkumu objektu za účelem nalezení podezřelé osoby.

Krajský přebor služebních psů nabízí poněkud rozdílné podmínky od běžného výcviku. „Psovod je totiž vystaven časovému limitu, pohledu rozhodčího a jeho bodovému hodnocení. Pes totiž nespí ve svém běžném místě. Zkušenosti nabírají nejen psovodi, ale především služební psi. Je vhodnější zjistit chování a způsob řešení problému ve složitých podmínkách přeboru, než pak zažívat nepříjemné problémy v reálné službě, v níž se musí psovod a pes maximálně spolehnout jeden na druhého,“ zamyslel se krajský policejní mluvčí Stanislav Sobol.

Po úterním stopování, kdy stopy s vyhledáním spláchnul dlouhotrvající intenzivní déšť, se ve středu museli pátrací psi vyrovnat se sluníčkem a větrem. Na vyprahlém poli se strništěm po obilí dokázali to, co nezvládne ani nejmodernější technika. Vyhledali pachovou stopu, po které šel pachatel před pěti hodinami. Většina psů tento úkol zvládla s bravurou. Rozhodčí určité body neudělili, to však nijak neubírá na obdivuhodném výkonu dvojic – psovod a pes. „Během těchto dvou dnů museli psovodi prokázat vycvičenost svěřených služebních psů v poslušnosti, museli prokázat připravenost ochránit svého psovoda, dále bylo nutno prohledat určený lesní prostor a nalézt pachatele v něm ukrytého. Po jeho nálezu to musí dát hlasitým štěkáním na vědomí psovodovi. Dále museli zvládnout práci s náhubkem a zlikvidovat výtržníky,“ vyjmenoval náročný program Sobol.

Krajský přebor služebních psů přinesl v kategorii „pátrací“ tyto výsledky: na prvním místě se umístil Jaroslav Ševčík a jeho pes Brutus z Krajského ředitelství Policie Jihomoravského kraje, na druhé pozici skončil Jaroslav Vávra a pes Fleck z Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje (KŘPOLK) na třetím místě Michal Stránský se psem Vik z (KŘP OLK). Druhou kategorii „hlídkoví“ vyhrál Bronislav Valenta se psem Arana ze SZKČ Nový Jičín, stříbrný byl Jiří Valošek se psem Ajax ze SZKČ Opava a bronz získal Radek Hofman se psem Britem za KŘP JMK.

Pořadatelem přeboru bylo Krajské ředitelství Policie ČR Moravskoslezského kraje. Nejlepší účastníci budou následně nominováni do celorepublikového mistrovství policejních psů, které proběhne začátkem měsíce října 2010 ve výcvikovém středisku psovodů Bálková v Západočeském kra­ji.