S myšlenkou přišel jeden z místních radních. „Odbor dopravy to prověřil. Podali jsme informaci, že je nutné posoudit četnost chodců s návazností na intenzitu provozu na silnici I/11, a zpracovat zjednodušený projekt k umístění a úpravě přechodu pro chodce a chodníku včetně dopravního značení,“ řekl redakci šéf odboru dopravy v Jablunkově Radim Přeček. Náklady jsou odhadnuty na zhruba 400 tisíc korun.

Přeček ale upozornil, že v příštím roce bude zprovozněn obchvat města, a doporučil posoudit účelnost investice, protože již za necelý rok se zásadně změní intenzita silniční dopravy ve městě. „Jablunkov je tranzitní obcí. Osobně si myslím, že sedmdesát procent dopravy bude na obchvatu, ale nedokážu předjímat rozhodnutí samosprávy, zda do této akce půjde, nebo ne,“ dodal Přeček. Poznamenal, že odbory dopravy a místního hospodářství v současnosti na akci v rozpočtu nemají vyčleněny peníze.