Penzion pro seniory je městské zařízení sociálních služeb se 168 bytovými jednotkami pro staré a invalidní občany, jejichž celkový zdravotní stav nevyžaduje komplexní péči a umožňuje vést poměrně samostatný způsob života za předpokladu, že jim budou poskytnuty služby potřebné vzhledem k jejich věku a zdravotnímu stavu. „Chceme, aby klienti nemuseli toto zařízení opouštět, když se jim věkem přitíží. Proto bychom rádi část lůžek přeměnili na ošetřovatelská a vzniknout by tu měla i lůžka odlehčovací péče,“ vysvětlil radní Ivan Vrba. Právě přestavba prádelny byla jedním z prvních kroků vedoucích k postupnému přebudování části penzionu na domov pro seniory.