Finanční pomoc poskytl také Moravskoslezský kraj. Pro obyvatele Frýdlantu tak nově vzniká služba s názvem Taxík Maxík. Cena jízdy po Frýdlantu nad Ostravicí je 25 korun, mimo obec je stanovena na 7,50 koruny za kilometr.

Dosavadní služba Senior Taxi bude nově vyhrazena pro občany z šesti okolních obcí. Taxík Maxík je služba určená k přepravě seniorů nad 70 let a zdravotně znevýhodněných občanů s průkazem zdravotního omezení. Slouží hlavně k přepravě do zdravotnických a sociálních zařízení a na úřady.

Do projektu Senior Taxi se nově zapojily tyto obce Čeladná, Janovice, Kunčice pod Ondřejníkem, Pržno, Pstruží a Staré Hamry. I tato služba je určená občanům seniorům nad sedmdesát let s trvalým bydlištěm ve zmíněných obcích a osobám v nepříznivé sociální situaci v důsledku zdravotního stavu.

Cílem projektu je zpřístupnit, usnadnit seniorům a osobám se zdravotním postižením návštěvy lékařů, zdravotnických zařízení a lékáren. Občanům, kteří spadají do okruhu osob oprávněných čerpat tuto službu, vydá příslušný obecní úřad bezplatný průkaz.

Provozní doba služby Senior Taxi je v pracovní dny od 06.30 do 15 hodin. Doprovodu hendikepované osoby je služba Senior Taxi poskytovaná bezplatně. Cena za 1 kilometr je 7,50 koruny, cesta ke klientovi je zdarma.