Od září loňského roku probíhá projekt, který je zaměřen na aktivní depistážní činnost sociálních pracovníků městského úřadu v Jablunkově. Ti cíleně vyhledávají jedince nebo skupinu ohrožených například sociálním vyloučením. To může být i z důvodu věku.

Na území Jablunkova už depistáž proběhla. Nyní se tak sociální pracovníci zaměří v rámci výkonu přenesené způsobnosti i na okolní obce, které jsou součástí správního území Jablunkova.

O PROJEKT JE ZÁJEM

„V Jablunkově bylo s touto službou osloveno přes 240 občanů, zhruba třetina z nich nabídku odmítla. Ostatní byli velmi spokojeni,“ uvedla Táňa Čmielová z odboru sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu Jablunkov. Od září bude tento projekt realizován na území Bocanovic. Předmětem budou návštěvy u občanů ve věku 80 a více let. V Bocanovicích jde o 14 seniorů. Hlavním důvodem, proč byla vybrána právě tato skupina, je, že právě oni mohou mít vzhledem k vyššímu věku či zdravotním potížím problém navštívit úřad osobně.

Sociální pracovnice je tak navštíví v jejich domácím prostředí. Klienti dostanou před samotnou návštěvou informativní dopis, ve kterém bude i oznámení o datu a hodině návštěvy, včetně kontaktu na sociální pracovnici, která se k danému seniorovi dostaví. Samotná návštěva bude probíhat tak, že se příslušná sociální pracovnice nejdříve prokáže platným služebním dokladem městského úřadu v Jablunkově. Poté probere s občanem, případně i s pečující osobou, jeho životní situaci a potřeby v oblasti sociálních věcí. Klientovi pak poskytne informace o dostupnosti a možnostech využití sociálních služeb, nabídne mu například i poradenství ohledně sociálních dávek.

„Zapojení do tohoto projektu je zcela dobrovolné a záleží na každém osloveném občanovi, zda tuto možnost a pomoc sociálním pracovníkem přímo u něj doma využije,“ dodala Táňa Čmielová.

KLÁRA KUBIESOVÁ