Od počátku roku středisko provozuje domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, odlehčovací službu, pečovatelskou službu a nově také ambulantní sociálně aktivizační službu pro seniory a osoby se zdravotním postižením s kapacitou 20 klientů. Tato služba je k dispozici pro seniory z obcí, které spadají do správního obvodu Frýdlantu nad Ostravicí. Jejím posláním je vytvoření podmínek pro aktivní a důstojné prožívání stáří prostřednictvím nabídky aktivit, které seniorům pomohou zachovat stávající soběstačnost i způsob života s přirozenými sociálními vazbami.

Službami nad rámec registrovaných sociálních služeb, které jsou také poskytovány klientům, jsou například duchovní péče, spolupráce s psychology a psychiatry, spolupráce s dobrovolníky, půjčovna kompenzačních pomůcek, využívání prádelny nebo stravovacích služeb. Senioři z okolí Frýdlantu mohou také nově používat službu Senior Taxi k cestám do zařízení a zpět.

Ve středisku funguje také odlehčovací služba, která slouží především rodinám, které si chtějí na přechodnou dobu odpočinout od péče o své blízké, jet na dovolenou nebo rekonstruovat byt. „Největší zájem o tuto službu je v období letních prázdnin, naopak v zimním období je zájem minimální,“ uvedl Jiří Hořínek, ředitel Střediska sociálních služeb.