Nyní průmyslová zóna by měla být po schválení územím smíšeným. „V České republice by během tří let mělo být tříděno minimálně padesát procent komunálního odpadu, oproti dvaceti procentům, které jsou tříděny nyní. K tomuto je připravována novela zákona o odpadech a my na to chceme být připraveni,“ řekl šenovský místostarosta Jan Blažek.

Od roku 2010 bude zavedena pro všechny obce povinnost zajistit lidem třídění minimálně pěti druhů komunálního odpadu, kde spadá sklo, papír, plasty, nápojové kartóny a bioodpad. „Jako vhodná lokalita na umístění sběrného dvora se jeví mezi tratí a Ostravskou ulicí. Není tam žádná rodinná ani jiná zástavba a tudíž by byly v tomto ohledu splněny podmínky i vůči životnímu prostředí, či dopravní obslužnosti,“ řekla mluvčí Milada Stolinská.