Město se každým rokem rozrůstá a kapacita mateřských škol je už nedostatečná. Zhruba čtyřicet dětí není kam umístit. Před mnoha lety byla situace jiná a do jednoho křídla MŠ Lípová byla umístěna knihovna a muzeum. Nyní by MŠ potřebovala prostory zpět. Knihovnu a muzeum však není kam přestěhovat. Už téměř dva roky je ve hře stará škola, která je ve špatném stavu a nyní ji využívají jen zájmové spolky. Zastupitelé se sešli, aby si odhlasovali prodej, jelikož rekonstrukci staré školy před časem zamítli a shodli se na výstavbě úplně nového komplexu. Situace se ale po hodinách jednání opět otočila o sto osmdesát stupňů. „Bylo důležité se už opravdu konkrétně dohodnout na postupu. Schválili jsme, že budou zřízeny dvě nové třídy MŠ, s tím, že jedna se zprovozní k 1. březnu 2010 a druhá dle finančních možností města,“ uvedl místostarosta Jan Blažek.

Muzeum se tedy bude muset uskromnit. Samotná ředitelka vzhledem k okolnostem nebyla proti, ale jednoznačně požadovala stanovení významu termínu „na přechodnou dobu“ a také vizi budoucnosti. Nakonec se všichni shodli na postupu. Muzeum bude přestěhováno z prvního patra do přízemí ke knihovně. Archív a depozitář se přestěhuje do staré školy, výstavy se budou konat v Panské oratoři kostela. Tím se uvolní prostor pro vybudování jedné třídy pro děti. „Co se týká investic, předběžně počítáme, že stavební úpravy budou stát kolem 800 tisíc korun, vybavení pak zhruba vyjde na 370 tisíc korun. Podařilo se nám také najít nové prostory pro zájmové organizace,“ doplnil Blažek.

Zastupitelé ve večerních hodinách také rozhodli, že ruší záměr prodeje staré školy a bude vypracována nová studie pro rekonstrukci. V první, která nebyla schválena, byl předběžný odhad kolem 35 milionů korun. Zastupitelé však nyní vznesli dotaz, zda by se oprava nedala realizovat za mnohem nižší cenu. Také se některým nelíbilo, že investor, kterému měla být škola prodána za 1,55 milionu korun, by jednorázově zaplatil jen 250 tisíc korun a zbytek by během pěti let doplácel kvartálně. „Ano, teď je doba, kdy se stavební firmy perou o zakázky a od toho by se odvíjela i cena. Nicméně celý administrativní proces až k samotnému stavebnímu povolení může trvat víc než rok, a to už mohou být ceny opět úplně někde jinde. Dohodli jsme se, že bude tedy provedena nová studie staré školy, ale současně se nebude rušit vypracování studie na nový komplex v centru města. Po té dojde k porovnání a rozhodnutí, která varianta bude realizována,“ objasnil místostarosta Jan Blažek.

K těmto bodům by se měli zastupitelé vrátit na zasedání v červnu. Ať nový projekt, nebo rekonstrukce, každá akce bude muset být podpořena dotací.