Ke zhlédnutí jsou hasičské úbory, široká škála fotografií z různých období života jednotky, zajímavé písemnosti, staré přístroje, drobná technika, prapor a mnoho dalších pozoruhodností. Lze také zalistovat v kronice sboru. Při prohlídce si návštěvník může vytvořit ucelený obraz o činnosti lidí, kterým hasičská práce přirostla k srdci, stala se posláním a také často celoživotním koníčkem. Nechybí ani přehled o nejvýznamnějších událostech v průběhu uplynulých sto let.


„Je zajímavé podívat se do kroniky sboru, na dobové i současné fotografie a přečíst si něco z dějin šenovského hasičství. Vše je hezky uspořádáno a také graficky zpracováno. Určitě stojí za to přijít si do muzea prohlédnout tuto jedinečnou výstavu,“ konstatovala jedna z návštěvnic Pavlína Peterová.
Vznik dobrovolného hasičského sboru v Šenově se datuje k 26. dubnu 1908.

Založila ho skupinka devětadvaceti místních občanů s cílem nejen ochrany obce před požáry a živelnými pohromami, ale také je vedly ušlechtilé myšlenky a humánní zásady lidskosti pomáhat bližnímu v neštěstí a nesnázích. Oslavy vyvrcholí 30. a 31. srpna při příležitosti deseti let vyhlášení Šenova městem, svěcením hasičského praporu a slavnostním předáním nového hasičského vozu.

Výstava potrvá do 31. července.