Od 13. století však zřejmou převahu získal vliv moravský. Zdejší lesy a většinu hospodářského a společenského dění spravovali a ovlivňovali olomoučtí biskupové, později od 18. století arcibiskupové. K nim patřil také iniciátor výstavby zdejšího dřevěného kostela kardinál Fridrich Fűrstenberk. Inspirován krásou dřevěných kostelů ze Skandinávie jej nechal naprojektovat právě v tomto stylu. Kostel byl postaven v 80. letech 19. století. Zasvěcení sv. Bedřichovi je dokladem zájmu iniciátora a donátora o zviditelnění své role (Bedřich je česká verze německého jména Fridrich).

Spolu s dřevěným kostelem v Kunčicích pod Ondřejníkem, přivezeným ze Zakarpatské Rusi, se od zdejších kostelů výrazně liší. Kromě vysoké štíhlé věže a složité konstrukce střechy je jeho významnou pozoruhodností také instalování obrazů křížové cesty. Jednotlivé výjevy všech 14 zastavení jsou řešeny kresbami na skle zasazenými z vnější strany do obvodových stěn kostela. V noci je kostel osvětlen, což zdůrazňuje poetičnost jeho romantizující architektury.

Na parkovišti za kostelem se nachází umělá kamenná jeskyňka se sochou Panny Marie lurdské. Spolu s vyobrazením sv. Cyrila a Metoděje nad jejím vchodem se zde můžeme takto setkat s netradiční kombinací křesťanských symbolik.

Vedle kostela na Bílé je již tradičně prezentována také kaple sv. Cyrila a Metoděje v místní části Hlavatá nedaleko křižovatky na Horní Bečvu. Její vizuální perličkou interiéru je především okenní vitráž na zadní stěně zdařile zobrazující patrony kaple. Spatřit, sice provizorně ale zároveň dostatečně, ji můžeme pohledem přes průzor ve vstupních dveřích.

K již uvedeným dřevěným církevním stavbám přibyly na Bíle v nedávné době dvě další. V centru obce, v areálu loveckého zámečku, se nachází od roku 2008 nová dřevěná kaple postavena Lesní správou Ostravice. Za zcela logickou volbu patrona kaple lze v této souvislosti považovat zasvěcení sv. Hubertovi – ochránci myslivců. Naopak poměrně stranou centra (v místní části Kavalčanky) byla v 90. letech dvacátého století obnovena dřevěná kaplička zasvěcená stejně jako kostel na Gruni Panně Marii.

Návštěva Bílé může patřit k celodenním i vícedenním výletům. Klidné a zachovalé přírodní prostředí ukrývá kromě dnes tolik hledaného klidu i další zajímavosti. Určitě k nim patří obnovené malé horské nádrže sloužící ke kumulaci vody pro posilování průtoků při splavňování dřeva – tzv. klauzy. Konkrétně jde o Maxův klauz pod pralesem Salajka nebo Bedřichův Klauz pod Hlavatou. Za zmínku stojí rovněž typický sirovodíkový zápach i příchuť vody z pramene Smradlavé nebo krása výhledů z hlavního hřeben Zadních hor na Slovensko nebo Lysou horu. Oblast je vybavena řadou zařízení poskytujících stravování i ubytování. Dostupná je autobusovými spoji z Ostravy nebo Frýdku-Místku.

Příští týden se dočtete o dřevěném kostelíku a jeho okolí na Hrčavě.

MIROSLAV LYSEK