Na jeho pohanské tradice z úsvitu slovanského osídlení navazuji tradice křesťanské. To dodnes symbolický představují jak kamenná socha pohanského boha Radegasta na hřebeni, tak bronzové sousoší svatého Cyrila a Metoděje těsně pod vrcholem. Jde v obou případech o díla frenštátského rodáka Albína Poláška. Je jistě pozoruhodné, že je pro svůj rodný kraj vytvořil ve Spojených státech, v Chicagu, kde se odstěhoval žil a tvořil. Převezeny a instalovány byly obě na Radhošti v roce 1930.

Kaple na vrcholu, postavena na hranici Trojanovic a Dolní Bečvy, pochází z konce 19. století. Je zasvěcena sv. Cyrilu a Metodějovi. Její architektuře dominuje kopulovité zakončení věže, cíleně připomínající původ obou věrozvěstů, patronů kaple. Přestože se obvykle řadí mezi dřevěné církevní stavby, je pravdou, že podstatou stavebního materiálů nosných zdí je kámen. Vizuální podobu dřevěné kaple mu dává pouze šindelové obložení, které původně kamenná kaple dostala ve dvacátých letech minulého století. Šindely od té doby plní funkci ochrany kaple před vlivem náročných klimatických podmínek, především vlhka, proti kterým byl kámen málo odolný, a vlhkost začala být pro kapli devastující. Při této stavební úpravě byla kaple dále rozšířena o dřevěnou věž se zvonicí.

Významnou opravou prošla rovněž v současné době. V letech 1995 až 2004 byla již zchátralá dřevěná zvonice plně obnovena. Vyměněno bylo zároveň dřevěné obložení stěn a měděná krytina kopule. Tato rekonstrukce byla financována vedle veřejných prostředků i z rozsáhlé sbírky, do které se zapojily soukromé firmy i jednotliví občané. Hrdý nápis na jednom z trámu zvonice „Valaši sobě“ je tak pouze logickým vyústěním pozitivního působení regionálního patriotismu zdejších obyvatel.

Interiér kaple je na rozdíl od většiny jiných staveb tohoto druhu běžně zpřístupňován návštěvníkům i mimo církevní obřady. Především při letních túrách na vrchol Radhoště se při prohlídce kaple můžeme obdivovat deseti okenním vitrážím, ke kterým vedle motivů ze života Cyrila a Metoděje patří také zobrazení dalších světců – Václava, Ludmily, Hedviky a Jana Nepomuckého. Při oltáři se sousoším patronů kaple je instalována kopie vzácného obrazového triptychu malíře Adolfa Libschera Valašská Madona. Další z jejích kopii je dokonce ve sbírkách vatikánských galerii. Výhledy z oken věže umožní za příznivého počasí daleký rozhled na třech ze čtyř světových stran – sever jih a západ. Z Radhoště je možno dohlédnout na západ až do Jeseníků, na východ ke slovenské Malé Fatře. Nedaleký horský hotel Radegast nabízí veškeré potřebné služby, a to i s možnosti zakoupení drobných suvenýrů, včetně několika na toto místo vázaných dřevěných turistických známek.

Příští týden se dočtete pokračování o Radhošti.

MIROSLAV LYSEK