K těm, které se do souboru dřevěných kostelů obvykle zařazují, patří polodřevěné kostely sv. Kateřiny ve Štramberku – Tamovicích, Nalezení sv. Kříže v Rybím a Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí. Naopak kostely sv. Jošta ve Frýdku nebo sv. Jakuba ve Valašském Meziříčí, byť mají celodřevěnou střechu a věž, k nim zařazovány nejsou.

Dějiny kostela v Tamovicích, v současné době již neexistující vesnice zaniklé ve středověku, sahají až do 14. století. Kostel nalezneme při cestě ze Štramberku do Rybího, je ukrytý uprostřed malého lesíku napravo od cesty. Na jeho existenci upozorňuje informační směrovka. Kostel vyniká strmou sedlovou šindelovou střechou s kvadratickou věží. Ze tří stran jsou jeho zděné nosné zdi obehnány dřevěnou podsíni. Před kostelem je vztyčen dřevěný kříž a celý areál kostela je obehnán dřevěným oplocením. V porovnání s jinými památkami tohoto druhu působí kostel opuštěně.

Naopak nedaleký, jen necelé dva kilometry vzdálený, kostel v Rybím je obklopen hustou zástavbou a na prvý pohled je zřejmé jeho zapojení do života vesnice. Jeho základ pochází pravděpodobně rovněž ze 14. století. Během třicetileté války však byl vypálen a musel projít zásadní přestavbou. Na jeho architektuře zaujmou dva mohutné zděné opěrné pilíře nosných zdí a na fasádě nad bočním vchodem funkční sluneční hodiny. Nad nimi, uvnitř kruhové výseče z fasády vystupující osmicípé hvězdice, je umístěn masivní nápis JHS s letopočtem 1846 doplněný o kříž a srdce. Před hlavním vchodem je tradiční podsíň.

Návštěvu obou kostelů je možno spojit především s cestou do některého blízkého města. V jejich okolí se přitom nachází hned tři městské památkové rezervace – Štramberk, Příbor a Nový Jičín. Především koncentrace dřevěných staveb ve středověkých uličkách Štramberku s dominantou hradní věže (Trúby) může být dobrým kontextem pro cestu do Tamovic a Rybího. Při putování za poznáním budou oba kostely pravděpodobně vedlejším cílem, krátké zastavení u nich se přesto může stát vhodným a zajímavým doplněním poznávacího výletu.

Příští týden se dočtete o dřevěném kostele a jeho okolí v Hodslavicích.

MIROSLAV LYSEK