Cílem návštěvy bylo děti naučit i správným hygienickým návykům. „Nácvik první pomoci děti očividně zajímal, protože cítily, že jde o dramatické situace, u kterých je potřeba reagovat rychle a správně. Problémy s hygienou se snažíme zatraktivnit tím, že hovoříme o nebezpečných bakteriích, které nejsou pouhým okem vidět," upřesnila ústavní hygienička Nemocnice Podlesí Renata Bieleszová.

Dětem se školení hodně líbilo, aktivně se zapojovaly do nácviku umělého dýchání. Nejčastěji se sester ptaly, kolik životů už zachránily a v jakých situacích. Při nácviku hygieny se děti umývaly tak dlouho, dokud si pod UV lampou nezkontrolovaly, že jsou jejich ruce už dokonale čisté. Některé si chtěly UV lampu pořídit domů, takže se ptaly, kolik stojí.