V obci museli přistoupit k výstavbě opěrných zdí.

„Zároveň se však pracovalo i v samotném korytě, které je zpevněné kamennou zídkou. O to se postaraly Lesy ČR, jako vlastník potoka. Přitom výstavba opěrných zdí byla přizpůsobena toku potoka zdi jej vlastně kopírují,“ uvedla starostka Bukovce Monika Czepczorová.

Součástí zpevnění břehu byly i nezbytné terénní úpravy včetně zatravnění okolí. „Kvůli bezpečnosti jsou již nově nainstalovány mezi silnicí a srázem do potoka svodidla. Práce budou pokračovat i na druhé straně silnice pokládkou betonových odvodňovacích žlabů až k samotnému potoku,“ nastínila starostka s tím, že i samotná silnice se dočká v budoucnu nového asfaltového povrchu. „Kvůli betonářským pracím musela být odstraněna část asfaltového povrchu,“ upřesnila Czepczorová.

Práce prozatím vyšly na více než 4,6 milionu korun, přičemž část pokryje dotace konkrétně v Bukovci mohou počítat s částkou 1,9 milionu korun s DPH, která se vztahuje na dvě opěrné zdí. Zbytek hradí obec ze svého rozpočtu.