To byly hlavní body, kvůli kterým se sešlo třináct zástupců organizací poskytujících sociální služby ve Frýdku-Místku.

Schůzka jedné ze čtyř pracovních skupin, zaměřené tentokrát na péči o seniory, byla uspořádána v rámci komunitního plánování sociálních služeb.

Přes nejen zmiňované problémy se organizacím podařilo během devíti let vytvořit ve městě fungující síť sociálních služeb, která je schopna reagovat na jakékoli sociální situace, ve kterých se občan může v průběhu života ocitnout.

„Během loňského roku se naše skupina rozrostla a nyní máme 15 členů. Jsou tak zastoupeny služby od volnočasových aktivit přes služby terénní, ambulantní, služby pobytové sociální i zdravotní a služby hospicové. Součástí jsou samozřejmě také takzvané doplňkové služby, kam jsou zařazeni dobrovolníci a půjčovny kompenzačních pomůcek,“ upřesnila Jarmila Karlická, vedoucí pracovní skupiny.

O důležitosti vzájemné spolupráce hovořil také Michal Čančík, ředitel frýdecko-místeckého centra ADRA. „Smyslem našeho setkávání je především vzájemná spolupráce. Řešíme provozní věci, předáváme si informace a hledáme nová řešení v procesu plánování. Jen tak můžeme dosáhnout daleko větší efektivnosti, než kdybychom pracovali jednotlivě,“ dodal Čančík.

Na výsledky práce těchto lidí, kteří jednou měsíčně usedají ke společnému stolu, a kterým nejsou lhostejné osudy druhých, čekají především zdravotně postižení, senioři, děti a mládež, rodiny, menšiny či osoby ohrožené sociálním vyloučením.

Schůzky se tentokrát zúčastnila i členka Sociální a zdravotní komise rady města Libuše Kolková, jejíž úkolem bylo dohlížet na to, aby finanční prostředky vynakládané na sociální a zdravotní služby byly efektivně využívány.Jede­náctičlenná komise sleduje také trendy v sociálních službách a realizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě, který byl schválen zastupitelstvem města v roce 2010.

To, že o údaje o sociálních službách a službách pro seniory se lidé zajímají až v momentě, kdy je potřebují pro sebe či své blízké, nikoho z přítomných nepřekvapuje. „Těžko po nich budou pátrat v době, kdy jsou zrovna zdraví a spokojení,“ připustila na závěr vedoucí pracovní skupiny.