Jde o technologii, pomoci které nebudou odpady likvidování spalováním, nýbrž pomocí termolýzních procesů a gazifikace. Na jejím vývoji pracuje Vysoká škola báňská v Ostravě a projekt dotuje stát.

Zastupitelé města na svém posledním zasedání souhlasili s tím, aby se město pro tento účel stalo členem ostravské Česká technologická platforma termolýzních procesů a gazifikace. Členy tohoto sdružení by se kromě Frýdku-Místku měly stát i různé průmyslové podniky a odborné instituce, jako například ČEZ Energetické systémy, OZO Ostrava, výzkumné a vzdělávací instituce, finanční instituce a podobně. „Členství v tomto sdružení město nebude nic stát,“ ujistil náměstek frýdecko-místecké primátorky Michal Pobucký (ČSSD).

„Jde o ekologický způsob likvidace především plastových, ale i dalších druhů odpadů. Nejde o spalování tak, jak je známe, ale o jiné vysoce sofistikované technologie. Podobné linky už fungují i jinde ve světě, ale tyto technologie jsou prozatím příliš drahé, než abychom si je mohli dovolit pořídit. Vysoká škola báňská proto zkonstruovala linku, která umí využít tuto technologii. Nyní ji potřebuje otestovat v praxi – a vhodným pracovištěm je k tomu právě frýdecká skládka,“ vysvětlil ředitel Frýdecké skládky Luděk Žáček.

Někteří zastupitelé se obávali, jestli město nebude muset následně poskytovat Frýdecké skládce dotace. Členství ve sdružení a tím pádem i možnost zkušebního provoz moderní linky na Frýdecké skládce však nakonec odsouhlasili.