Tehdejší prohlášení poslankyně Kristýny Kočí, že ve spolupráci s ministrem Vítem Bártou se podařilo obchvat Frýdku-Místku prosadit v Moravskoslezském kraji jako prioritu číslo jedna, vzalo za své. Stavební povolení pro hlavní úsek je na spadnutí, ještě se však musí vytěžit kaly.

„S výstavbou by se mohlo začít v roce 2014, ale reálněji to vidím na jaro roku 2015," prohlásil frýdecko-místecký primátor Michal Pobucký.

Na kompletní obchvat si tedy lidé ještě nějaký ten rok počkají. Hlavní brzdou je totiž Skatulův hliník, stará průmyslová skládka, ležící na trase plánovaného obchvatu. Na sanaci této lokality byl už v roce 2006 vypracován projekt, který byl součástí státní superzakázky na odstranění ekologických škod. Ta však byla později zrušena a v současné době se zpracovává projekt na vlastní sanaci Skatulova hliníku.

Skládka se stala pro stát prioritou

„Ekologická zátěž Skatulova hliníku je opravdu velký problém. Jedná se o dlouhodobou záležitost státu, který si ministerstvo financí spolu s ministerstvem životního prostředí stanovilo prioritně vyřešit," řekl náměstek primátora Dalibor Hrabec.

„Nově projektovaná zakázka na sanaci byla rozdělena na dvě části. Tu podstatnější zajistí ministerstvo financí, kdy budou odtěženy nejnebezpečnější odpady nejtěžší kaly, včetně inertních materiálů na povrchu. O druhou část obchvat se pak postará ministerstvo dopravy. Žádost o povolení výstavby hlavní trasy, tedy čtyřpruhu rychlostní komunikace, od nás již obdrželi, nic tedy nebrání tomu, aby bylo vydáno. Věříme, že se tak stane v dohledné době," informoval náměstek primátora.

Předpokládaná částka na ekologické odstranění nebezpečných odpadů skládky by se měla pohybovat okolo 750 milionů korun, ta skutečná se ukáže až po výběrovém řízení na firmu, která sanaci provede. Doba sanace se odhaduje na 21 měsíců.