„Základní škola T.G.M. zahájila provoz v roce 1983. S kapacitou 680 žáků je dnes největším školským zařízením ve spádové oblasti mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy,“ pověděl místostarosta Frýdlantu nad Ostravicí Bohumil Dolanský (KDU-ČSL). Po více než čtvrtstoletí provozu už škola nutně potřebuje celkovou rekonstrukci. „Její rozpočet však představuje sumu 120 milionů korun,“ konstatoval místostarosta.

„Kvůli finanční náročnosti plánů jsme tedy přistoupili ke strategii postupné obnovy jednotlivých částí školy. Minulý rok to byly dvě tělocvičny a stravovací komplex, nyní přišel na řadu velký pavilon s učebnami. Modernizace tohoto pavilonu si vyžádala celkové náklady 22 milionů korun, přičemž 15,5 milionu korun z této sumy jsme získali z nestátní dotace,“ vysvětlil Bohumil Dolanský.

Město se v minulosti snažilo pro rekonstrukci školy najít finanční oporu ve státním rozpočtu. Kvůli velkému množství žádostí několikanásobně převyšujících připravené finanční prostředky však byly tyto snahy marné. „Nezbytně nutné opravy havarijních stavů rozvodů pitné vody, stravovacích částí, tělocvičen či sociálních zařízení za 11,5 milionu korun proto město průběžně pokrylo z vlastních zdrojů,“ uvedl místostarosta.

„Dětem i vyučujícím se změny samozřejmě velice líbí. Třípatrový pavilon se třiceti učebnami dýchá moderním komfortem a novotou,“ zhodnotil novinky ředitel školy Jiří Čupa. „Chloubou pavilonu jsou dvě zbrusu nové počítačové a dvě jazykové učebny, dále pak učebna vaření a spojená učebna fyziky a chemie,“ pochválil změny ředitel.

„Nově vymalované chodby i učebny mají svěží desing. Tomu napomáhá také nové osvětlení, všechny třídy jsou vybaveny datovými rozvody. Kompletní sanací prošlo i sociální zařízení a máme také nový školní rozhlas a systém zabezpečovacího zařízení,“ vyjmenoval novinky Jiří Čupa. „Rekonstrukce školního komplexu je nyní zhruba ve dvou třetinách. Ještě nás čeká výměna oken a zateplení budovy,“ doplnil místostarosta Bohumil Dolanský.