V okrese je raškovická škola považována za jednu z nejlépe vybavených, navíc dosahuje výborných výchovných a vyučovacích výsledků.

„Máme zpracovanou bohatou historii školy a jsme na ni náležitě pyšní,“ vzkazuje Naděžda Koperová, místostarostka beskydské obce se dvěma tisícovkami obyvatel. ZŠ Raškovice v jubilejním roce čítá 468 žáků, k ní přidružená škola pak 128 předškoláků. Samozřejmě, nejen místních, ale i z okolních obcí.

Zdroj: Youtube

„Náplň výuky je směřována v duchu vzdělávacích programů Cesta k přírodě, Cesta k člověku a probíhá zde program Ekoškola přinášející jedinečnou možnost, jak umožnit žákům řešit opravdové problémy a prožívat radost z výsledků své práce. V roce 2019 získala škola prestižní ocenění Etická škola – zlatý stupeň, když se umístila v republice na sedmém a v našem kraji na prvním místě. Poděkování si zaslouží paní ředitelka Hana Kachtíková, ta se o raškovickou školu stará již patnáct let,“ pochválila Naděžda Koperová. Místostarostka zmínila také dětský pěvecký sbor CARO, jenž letos také slaví výročí vzniku. Konkrétně desáté.

Frýdek-Místek.
Dejte vysvědčení vedení Frýdku-Místku. Oznámkujte radní i primátora

Velká sláva v ZŠ Raškovice se koná už v úterý a bude také ve středu a ve čtvrtek vždy v 15 hodin přímo v jejím areálu. První den má na programu sbor Klíček, účastníky soutěže „Raškovice mají talent“, taneční i hudební vystoupení, skládání Rubikovy kostky, divadlo a vtipy. Druhý den se odehrají opět taneční produkce, vystoupí talenti, zazní hudba, zpěv, předvedou se gymnasté, školní kapela, divadelní kroužek. Třetí den bude patřit Malému divadlu, scénickému čtení žáků ze čtenářského kroužku nebo souboru CARO.

1923 až 2023 … Jak šel čas?

Na počátku 20. století, za Rakousko-Uherska, byly obecné školy v Raškovicích, Vyšních Lhotách, Krásné, Pražmě a na Morávce, ale pouze jednotřídní.

V lepším vzdělání svých dětí viděl zdejší horský lid svou šťastnou budoucnost. Je to znát v rezoluci sepsané 28. září 1913 v hostinci Zábava na schůzi rodičů, poplatníků a občanů z těchto vesnic, kde poprvé zazněla myšlenka zřízení měšťanské školy v Pobeskydí.

Deník na návštěvě v Raškovicích - základní škola a Lysá Hora.
Raškovice jsou bránou do Beskyd: Chybí nám jen zubař a radar, říká starosta

Raškovické děti musely, pokud jim to rodiče umožnili, docházet za nejzákladnějším vzděláním do sousedních obcí. Školáci z horní části vesnice navštěvovali školu na Pražmě, z dolní putovali téměř hodinu pěšky do farní školy ve Skalici, což odpovídalo tehdejšímu úzkému propojení církve a školství.

Vzhledem k tomu, že v 19. století se počet školou povinných dětí neustále zvyšoval, nadřízené školské úřady rozhodly s účinností od 1. září 1850 zřídit v Raškovicích exponovanou výpomocnou školu jako součást skalické školy. Začala se stavět nová školní budova s vížkou. Budova byla jednopatrová, označována za nejkrásnější školu v údolí Morávky, chloubu obce. Měla dvě třídy, jeden kabinet a byt pro správce školy. V roce 1922 musela být pro nedostatek místa rozšířena a byla provedena přístavba o další učebnu a dvě obytné místnosti a dřevěné schody nahrazeny kamennými.

Raškovická škola slaví 100. výročí založení, 20. 6. 2023.Raškovická škola slaví 100. výročí založení, 20. 6. 2023.Zdroj: se svolením obce Raškovice

Raškovice, jedna z největších vsí na Frýdecku měla podle J. L. Mikoláše své správní a hospodářské centrum – panský statek – Dvůr č.p. 18. Podle dobových pohlednic byla v této budově bývalého ,,skladu knížecího truňku“ a z pozdější hospody zřízena měšťanská škola, která je součástí raškovické základní školy dodnes.

Velké zásluhy na založení raškovické měšťanské školy měl pan Josef Adámek (1870 - 1946), starosta obce (v letech 1897-1900, 1906-1927). 19. září 1923, kdy adaptační práce ještě probíhaly, se konal zápis žactva do první třídy měšťanské školy. Přihlásilo se přes 80 dětí, přijato bylo 63, z toho 40 chlapců a 23 děvčat (29 z Raškovic, 14 z Morávky, 9 z Pražma, 7 z Vyšních Lhot a 3 z Krásné, 1 ze Skalice).

Jedna z třineckých poboček České pošty, která bude zrušena, sídlí na adrese Sosnová 411, Dolní Líštná.
Rušení pošt ve Frýdku a Třinci se blíží, zásilky míří na nástupnické pobočky

Školní rok byl zahájen 1.října, avšak slavnostní otevření bylo v den státního svátku 28.října. Byla otevřena I. třída nově zřízené obvodové školy smíšené pro Raškovice, Pražmo, Morávku a Vyšní Lhoty. Tím bylo i méně zámožným dětem podhorských a horských poskytnuto vyšší vzdělání než na národní škole.

Ředitelem byl jmenován Filip Koval, který se se svou manželkou Bedřiškou přistěhoval z Vratimova, oba se tak stali prvními učiteli této školy.

Louky kolem Žermanické přehrady, 14. června 2023.
FOTO: Tragická senoseč na Frýdecko-Místecku. Když srnci neutečou před technikou

První školní rok 1923-24 vyučovali v jedné třídě všech 63 žáků sami dva, a to s minimálními pomůckami. První školní rok se rozběhl, ale už od poloviny května se po dohodě školních rad a obecních zastupitelstvech přiškolených obcí přikročilo k přestavbě a zároveň přístavbě stávající budovy, kterou prováděla firma významného frýdeckého stavitele Ludvíka Juroše. Veškeré práce byly dokončeny do prosince 1924. Školní budova měla od té doby tři učebny, tělocvičnu, sborovnu, kreslírnu, dílnu, kuchyň, ředitelnu a kabinet, sociální zařízení pro chlapce i děvčata. V budově byl také byt pro ředitele. Novými okny, fasádou a střešní krytinou získala svůj tak typický vzhled až do sedmdesátých let.

V září 1960 byla slavnostně otevřená nová budova s tělocvičnou, v nové budově vzniklo šestnáct tříd pro žáky 1. – 9. postupného ročníku. V roce 1977 došlo ke spojení spojovací chodbou obou budov – staré i nové a byl přistaven skleník a malá tělocvična. V současné době slouží malá tělocvična jako posilovna a je vybavená různými posilovacími stroji.

Ve spolupráci s Lesy ČR byla postavena lesní učebna k 80.výročí školy. V roce 2004 vzniklůa přístavba pro počítačovou učebnu a učebnu pro výuku fyziky a chemie, nové šatny, informační centrum s knihovnou, nová cvičná kuchyň a ředitelna.

Historické snímky Českého domu v Místku, 19. 6. 2023.
Nejprve Německý, pak Český dům. Čeká chátrající objekt ve Frýdku-Místku změna?

V roce 2009 proběhla rekonstrukce jídelny a kuchyně. V areálu byla v roce 2016 vybudována víceúčelová sportovní hala, která je druhou největší v okrese Frýdek-Místek. Nabízí hřiště pro florbal, fotbal, košíkovou, tenis, volejbal a badminton. Zázemí tvoří pět šaten pro 120 sportovců, tribuny pojmou až 240 diváků. Vedle haly v roce 2022 vzniklo nové atletické hřiště s doskočištěm a hřištěm s umělým povrchem pro míčové sporty.

V roce 2020 bylo přistaveno třetí patro nové budovy. Dnes je zde pro žáky k dispozici třiadvacet kmenových tříd, odborné učebny fyziky a chemie, jazyků a počítačů, hudebna, informační centrum s knihovnou, kuchyňka, skleník, dílny a učebna pro školní družinu. Nedílnou součástí základní školy je i mateřská škola. Budova MŠ se nachází asi 150 metrů od základní školy. Budova mateřské školy je po kompletní rekonstrukci oken a fasády, za ní se nachází rozlehlá zahrada se spoustou rozmanitých herních prvků.