Při letošním třetím ročníku slavnostního ceremoniálu byly oceněny školy bez ohledu na zřizovatelskou funkci. Pracovní skupina, která byla jmenována Radou kraje MSK posoudila všech 99 přihlášek, které rozdělila do 3. kategorií. Výběr probíhal na základě dotazníku, ve kterém odpovídaly jednotlivé školy například na dotaz, zda škola má vytvořený vlastní program EVVO, jaké aktivity v této oblasti provozují nebo jaké je ekologické zabezpečení provozu školy.

V kategorii mateřská škola svůj titul již po druhé obhájila Mateřská škola Olbrachtova. V kategorii základní škola byly oceněny tři nejlepší školy, Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, příspěvková organizace, Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Lískovec, K Sedlištím 320, Základní škola Vítkov, Komenského 754, okres Opava, příspěvková organizace. V kategorii střední škola prvenství získává Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace.

Každý z výše uvedených vítězů převzal certifikát, a také poukázku na fotografické a knižní zboží v hodnotě deset tisíc korun. Referenčními listy a věcnými dary bylo oceněno také dalších 11 škol, které se aktivně zapojily do soutěže a v dotazníku uvedly ekologické aktivity, které se prioritně týkaly školního roku 2008 – 2009. (red)