„Naše nadace pomůže rozvinout sociální služby v devíti krajích České republiky, zejména v oblasti podpory a péče o mladé lidi odcházející z dětských domovů, lidi bez domova či bez práce nebo matky s dětmi v nouzi,“ řekla ředitelka nadace Milena Černá. „Péče o ohrožené skupiny je dlouhodobým posláním naši nadace a program Obyčejný život je jedním z prvních a stěžejních programů naši nadace,“ dodala ředitelka. Na tento účel Výbor dobré vůle vynaložil 1,8 milionů korun, které získal z výnosů z Nadačního investičního fondu. Nadační příspěvek v grantovém řízení obdržela celá řada organizací poskytujících velice kvalitní sociální služby v regionech.

Z nadačního příspěvku se může těšit také Kofoedova škola z Třince. Ta obdržela nadační příspěvek ve výši 160 tisíc korun na podporu aktivit se zaměřením na zvýšení profesních, sociálních a osobnostních kompetencí u lidí v nepříznivé sociální situaci, do které se dostali ztrátou zaměstnání.