„Právě preventivním působením formou besed, ale také praktickými cvičeními se snažíme snížit riziko patologických jevů a s nimi spojeného chování, které vychází mnohdy z nevědomosti," řekl Robert Sikora z Městské policie Třinec, který má prevenci kriminality na starosti.

Besedy probíhají po celý školní rok a jsou přizpůsobeny věkovým skupinám. Tu nejmladší strážníci oslovují už v mateřinkách, kde si s dětmi povídají a prakticky nacvičují situace z oblasti bezpečnosti silničního provozu. V této tématice pak pokračují i na prvním stupni základních škol.

„Dětem jsou vysvětlována za pomocí praktických cvičení pravidla bezpečného chování chodce a cyklisty, jsou jim vysvětlovány dopravní značky, křižovatky, chování v případě dopravní nehody, vybavení jízdního kola, význam reflexních prvků a podobně," přiblížil Robert Sikora. Děti se učí zásady pro používání tísňových linek, osvojují si zásady bezpečného chování zejména při kontaktu s cizími osobami i se zvířaty. Témata jsou zaměřena i na nebezpečí panelových sídlišť, návštěvy spolužáků bez vědomí rodičů a také na prevenci proti krádežím.

Pro druhý stupeň jsou připraveny besedy zaměřené na problematiku škodlivosti kouření, alkoholismu, drog a legislativu v daných oblastech, dále na agresivitu, šikanu, kyberšikanu a další aktuální otázky. Jen ve školním roce 2015/2016 bylo strážníky uskutečněno 154 besed, kterých se zúčastnilo 3354 dětí.

Nově nabízí městská policie besedy i na třineckých středních školách, kde se zaměří třeba na dodržování obecně závazných vyhlášek.

Nepostradatelní jsou strážníci od září v blízkosti škol, kde dohlížejí na bezpečnost silničního provozu při přecházení dětí na přechodech. V letošním roce to budou zejména přechody u základních škol v Neborech, u ZŠ Dany a Emila Zátopkových, ZŠ Kaštanová a přechod přes frekventovanou silnici I/II poblíž restaurace Burian.