Profesionální hasiči otevřeli své moderní areály speciálně pro studující na základních a středních školách, na které se „nedostalo“ při nedávném Dni požární bezpečnosti (s otevřenými dveřmi) v pátek 13.5.2022. Žáci a studenti se za krásného letního počasí seznámili s prací výjezdových hasičů, jejich výstrojí a výzbrojí, rovněž i technikou využívanou při zásazích.

Pohádkové bytosti putovaly do Vendryně. Poznáte je?
Pohádkové bytosti putovaly do Vendryně a potěšily zaměstnance třinecké nemocnice

Také si vyslechli zásady správného chování u různých typů mimořádných událostí, především u havárií s únikem nebezpečné látky, například chloru či amoniaku (se kterými by se mohli „potkat“ na bazénu či koupališti a na zimních stadionech), rovněž u požárů a dopravních nehod.