V rámci projektu Otvírání studánek se měly děti naučit více porozumět přírodě, respektovat ji a také si užít zábavy. Lískovecká škola se tak společně s dalšími 46 školami v České republice zapojila do projektu Sdružení Tereza, které se dlouhodobě snaží rozšířit enviromentální výuku do českých škol.

Během vodního týdne prezentovali žáci ve škole a v místním aquaparku informace o vodních tocích v blízkém okolí části frýdecko-místecké části Lískovec. Veřejnosti prezentovali také výsledky měření vodních vzorků řeky Ostravice a potůčku Podšarajka, představili historii kapličky, která stojí u pramene v Hájku, a zásady šetření s vodou. Pokud se projekt dostane mezi 10 nejzajímavěj­ších, může škola od Sdružení Tereza získat za jeho realizaci i finanční odměnu.

V den Otvírání studánek vyrazilo 24 žáků v doprovodu učitelů stejně jako loni na úklid okolí pramene v Hájku. Nejprve zametli schody vedoucí k prameni a uklidili listí z bezbariérových chodníků. Následně odnesli velké větve, které návštěvníkům pramene překážely v dalším pokračování procházky po Hájku, a vybrali nepatřičný odpad z protékajícího potůčku. Oproti minulému roku jej bylo o poznání méně, což svědčí o tom, že si lidé zřejmě uvědomili, k čemu jsou přistavené koše. Počínání žáku chválili i lidé, kteří si v průběhu úklidu přišli nabrat z pramene vodu, o jejíž kvalitě svědčí i to, že je mezi místními nazývána „svatá“.

Čištění studánek a vodních toků musí podléhat určitým pravidlům, protože neodborný zásah do křehkého systému by mohl i uškodit, a z toho důvodu mají školy k dispozici odborný manuál. Celá akce je součástí enviromentální výchovy, díky níž se mají děti naučit dělat něco pro udržitelný rozvoj, rozumět životnímu prostředí a mít kladný vztah k přírodě a místu, kde žijí.