Určen byl pro žáky devátých tříd základních škol, ale také pro dospělé, kteří se chtějí dále vzdělávat a zvyšovat svou kvalifikaci formou dálkového nebo večerního studia. Zájemci získali na jednom místě přehled o studijních a učebních oborech středních škol, o podmínkách přijetí, o průběhu studia i vykonávané praxi.