Rozhodnutí padlo na základě metodického pokynu krajské hygienické stanice. Chřipkové prázdniny začaly ve čtvrtek 1. března a potrvají až do pátku, a to v základní i mateřské škole.

Základní škola ve Staříči je škola s prvním až pátým ročníkem, v letošním školním roce ji navštěvuje 85 žáků. Do mateřské školy letos dochází 80 dětí.

Ve všech okresech Moravskoslezského kraje nadále trvá chřipková epidemie. V devátém kalendářním týdnu došlo dalšímu nárůstu nemocnosti - o třináct procent - na akutně respirační onemocnění (ARI) v kraji, kdy nemocnost dosáhla 2 595 případů onemocnění na sto tisíc obyvatel. Stále je nejvyšší nemocnost zaznamenávána u dětí ve věkové kategorii 0 až 5 let, kde nemocnost ARI dosahuje 6 240 případů na sto tisíc obyvatel. Výrazný nárůst ARI byl podle krajských hygieniků zaznamenán také ve věkové skupině 15 až 24 let a ve věkové skupině 25 až 59 let. Vzestup činil více než 20 procent. K sedmnáctiprocentnímu nárůstu nemocnosti došlo i ve věkové skupině osob starších 60 let.