Do Domu dětí a mládeže ve Vratimově (DDM) již rok docházejí žáci partnerských škol, konkrétně z Vratimova, Paskova a sousedních Řepišť, aby si zde rozšiřovali své znalosti z nového školního předmětu s názvem Mediální výchova. Pod vedením Evy Bělohlavé, ve spolupráci s Petrem Macurou, Davidem Holzmannem a Michaelou Bělohlavou, si zde žáci na vlastní kůži vyzkoušejí, jak fungují média, jako například televize, rozhlas a tisk. A právě výstupy jejich celoročního snažení, byly předmětem výše jmenovaného festivalu.

Za účasti ředitelů škol a pedagogů, kteří pravidelně vnikají do tajů médií, měli možnost zhlédnout „ reklamní kampaně“, jenž si jednotlivé třídy pro tuto jedinečnou prezentaci připravily. „Byly zde k vidění televizní reklamní spoty vzniklé v Televizním studiu ABCD TV se sídlem v DDM, a jehož špičkové techniky žáci s oblibou využívají. Dále bylo možno vyslechnout rádiové spoty, samozřejmostí byly plakáty a fotokomiksy, opět v režii samotných žáků, pod dohledem svých pedagogů a nadšenců Centra dětské komunikace,“ řekla Marcela Grácová z Centra dětské komunikace ve Vratimově.

To vše bylo doplněno moderovaným slovem Davida Pospíšila a Evy Bělohlavé, dohlížející na hladký průběh Mediafestu. „Vlastní prezentace se neobešla bez výbuchů smíchu, které střídaly autentické výpovědi samotných mladých tvůrců. Nakonec proběhlo společné fotografování a poděkování pedagogům jednotlivých partnerských škol za obětavou práci v hodinách mediální výchovy a při návštěvách DDM ve Vratimově. Součástí Mediafestu byla expozice fotografií a dokumentů mapující dosavadní průběh projektu,“ dodala Grácová.

I dospělí vědí, že říci něco slovy i obrazem není vůbec jednoduchá záležitost, natožpak veřejně a navíc před plným sálem. I když se na Mediafestu známky nedávaly, žáci se svého úkolu zhostili na výbornou. Potvrdila to i slova starosty Řepišť a předsedy Regionálního sdružení Slezská brána Rostislava Kožušníka: „Jsem velmi příjemně překvapen a chválím nejen děti, ale i dospělé organizátory této akce.

Vytvořit si vlastní názor, umět ho veřejně projevit, zorganizovat nějakou akci, propagovat ji a využít k tomu současné mediální technologie je velmi důležitá věc pro život v obcích. Potřebujeme lidi, kteří budou například kronikáři, dopisovatelé místních novin, organizátoři kulturních akcí a kdo ví, možná i politici. Proto si myslím, že je mediální výchova velmi užitečná.“

„Letošní Mediafest je za námi, ale práce s mládeží v rámci projektu Centrum dětské komunikace je teprve v jedné třetině. Jedním z jeho cílů je žákům poskytnout návod, jak se orientovat v labyrintu mediálních sdělení, jímž je dnešní doba doslova nabitá. Snad se nám to daří, soudě podle kladných ohlasů samotných aktérů,“ uzavřela Grácová.