6. základní škola ve Frýdku-Místku 1. září slavnostně přivítala prvňáčky.

Na nejmladší žáky a jejich rodiče čekalo v aule školy slavnostní uvítání. Starší děti předvedly kulturní vystoupení – prvňáčkům zatančily, zahrály na kytaru a zazpívaly. Ředitel školy pak děti pár slovy přivítal a společně s učitelkami prvních tříd je pasoval na prvňáčky. „Po slavnostním přivítání půjdou rodiče a děti s učitelkami do svých budoucích tříd. Tam se dozví důležité informaci o vyučování," popsal zástupce ředitele Jaroslav Hrabec. Podle něj škola otevírá v prvním ročníku tři třídy.

Děti odcházely ze školních tříd s úsměvem na tváři. „Do školy jsem se těšila hlavně kvůli tomu, že se tam budu učit. A také na nové kamarády," prozradila šestiletá Klára Mališová. Podobně vnímal první den ve škole Tobiáš Garčic. „Těšil jsem se hodně. Ve třídě se mi líbilo, mám tam už nějaké kamarády," popsal s úsměvem šestiletý žák.

Učitelka jedné z prvních tříd prozradila, že vyučování v prvních třídách je obtížnější než ve vyšších ročnících. „Je to určitě náročnější, zejména co se týče přípravy a spolupráce s dětmi – hlavně než si zvyknou po školce na školní režim," řekla Deníku Michaela Drabinová. První třídu učí už potřetí. „Tento rok jsem více nervózní, od čtyř hodin ráno jsem nemohla spát," smála se učitelka první třídy.

Podle Jaroslava Hrabce čeká první třídy novinka, děti se budou učit „královské" stolní hře. „V současné době otevíráme pro prvňáky šachový kroužek, který je zatím nepovinný. Do budoucna ale chceme výuku šachů zařadit mezi povinné předměty," prozradil zástupce ředitele.

Nově chystá 6. základní škola i elektronické žákovské knížky pro čtvrté a páté ročníky prvního stupně. Škola je začala využívat minulý rok na druhém stupni a podle Jaroslava Hrabce se osvědčily. Většina rodičů s nimi byla podle něj spokojená.

PATRIK RYMEL