Problém s nedostatečnou kapacitou vyvstal po letošních zápisech do mateřské školy koncem dubna, kdy se ukázalo, že nebudou moci být uspokojeni ani někteří místní rodiče, přičemž je do školky přihlášena i spousta dalších dětí z okolních vsí. Město začalo problém okamžitě řešit.

Ve hře bylo několik variant. Jako nejméně schůdná se ukázala úvaha zrušit pobočku Základní školy Komenského v Nové Vsi, budovu opravit a přestěhovat sem mateřskou školu. Proti této možnosti se však ve městě zvedla vlna nesouhlasu. „Další možností byla přístavba ke stávající budově školky na Janáčkově ulici. Pro tuto variantu jsme nechali vypracovat studii a ukázalo se, že tato přístavba by sice vyřešila problém s místem, ale stála by kolem 5 milionů korun,“ informoval zastupitele místostarosta města Bohumil Dolanský.

Další možností pak bylo využití nabídky soukromého investora na pronájem prostor pro mateřskou školu v polyfunkčním domě, který má vyrůst v centru města poblíž stávající budovy školky na Janáčkově ulici. „Cena pronájmu by nebyla nijak horentní. K výstavbě této budovy však ještě není vydáno ani stavební povolení. Problém s nedostatkem kapacity mateřské školy však potřebujeme řešit operativně,“ vyhodnotil tuto možnost místostarosta měs­ta.

Variantou, kterou zastupitelé nakonec jednomyslně schválili, je úprava stávajících prostor v budově mateřské školy na Smetanově ulici. „V suterénu školní budovy jsou dvě místnosti, které by se po stavebních úpravách daly využít jako školní třídy. V budově se už byl podívat i hygienik, který potvrdil, že po splnění určitých parametrů by tato varianta byla schůdná. Školní budovu na Smetanově ulici bychom navíc tak jako tak museli opravit,“ pověděl Bohumil Dolanský. Dodal, že tato varianta by město přišla zhruba na 1,2 milionu korun a stavební úpravy by se daly stihnout v průběhu prázdnin tak, aby byly hotovy do začátku nového školního roku.

Schůdnost této varianty potvrdila i ředitelka mateřské školy Jindra Hiklová: „V suterénu prozatím máme jídelnu. Děti sem ale musejí přecházet po schodech, což není příliš optimální. Po zabudování nákladního výtahu, který už ve školce kdysi byl a šachta na něj zůstala, by se jídlo dalo snadno přepravovat do prvního patra. Tím bychom odbourali nepříjemné chození po schodech a děti by se, stejně jako v jiných školkách, stravovaly přímo ve třídách,“ přiblížila situaci ředitelka školky. Kromě nákladního výtahu bude třeba v budově mateřské školy dobudovat například ještě i sociální zařízení, dořešit topení, zádveří u vstupu, šatnu, vyměnit okna, dveře a podobně.

Do dobré školky chtějí všichni (glosa autorky článku)

Lidé projevují o umístění svých ratolestí do mateřské školy ve Frýdlantu nad Ostravicí obrovský zájem. Nejen místní, ale i mnoho přespolních. Jen z okolních obcí se sem letos přihlásilo kolem 70 dětí. Určitě to svědčí o tom, že školka pracuje dobře. Kdyby šlo o výdělečnou záležitost, její provozovatelé by mohli být pyšní a nadšeni. Bohužel, nebo asi spíše bohudík, o výdělečnou záležitost nejde. Naopak. Město na provoz školky ze svého rozpočtu doplácí nemalé peníze. Okolní obce, ze kterých se děti do zdejší školky také hlásí, Frýdlantu na její provoz až na výjimky příliš mnoho nepřispívají, a tak značná část těchto nákladů leží na bedrech města. Zatím šlo jen o provozní náklady, teď už jde ale také o investice. Městu proto nezbylo, než tomuto stavu učinit přítrž a přijímání dětí z okolí výrazně omezit. Rodičům to asi příliš radost neudělá, ale jinak to nejde – vždyť jak by k tomu jinak přišli zdejší daňoví poplatníci?