„Stavební úpravy na základní škole Jana Čapka budou, co do rozsahu prací, výjimečné. Všechny pavilony školy čeká kompletní výměna venkovních dveří a oken za plastová, generální opravou projdou také ploché střechy a obvodové zdi školy budou zatepleny a nově omítnuty. Oprava by měla zlepšit tepelně-technické vlastnosti školních budov, dosáhnout tak úspor energie a napomoci chránit životní prostředí. Novou fasádu školy a nová okna jistě ocení také samotní žáci a kantoři,“ řekl náměstek frýdecko-místecké primátorky Petr Cvik, který tento týden školu navštívil.

„Tak rozsáhlou rekonstrukci školního zařízení město ve své historii nepamatuje. Zkoordinovat práce tak, aby byla co nejméně narušena výuka ve škole a zůstala zajištěna bezpečnost dětí, nebude jednoduché,“ dodal náměstek.

„Nejdříve by asi měla být opravena spojovací chodba, školní jídelna a pavilon A, kde jsou počítačové učebny a ekonomický úsek. Jedná se o místa s nejvyšší koncentrací žáků a s výpočetní technikou. Tyto části by měly být opraveny co nejrychleji , aby byl co nejméně zasažen chod celé školy,“ nastínil postup prací ředitel školy Milan Gengela.