Od tohoto školního roku začaly školy učit v prvním a šestém ročníku podle svých školních vzdělávacích programů a do tří let už budou děti vyučovat podle vlastního školního vzdělávacího plánu všechny školy ve všech ročnících. Školy budou hledat vlastní zaměření a rozdíly mezi nimi se zřejmě ještě více prohloubí. Rodiče tak budou moci pro své děti cíleně vybrat například školu s rozšířenou výukou jazyků, matematiky, informatiky, školu s ekologickým zaměřením, výukou zdravého životního stylu nebo se sportovními třídami.

Většina škol se už nyní vyhraňuje a snaží se odlišit. Například frýdecká 1. základní škola, která je známá přízviskem Pod sovou, pro talentované děti nabízí od 6. ročníku třídu s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Slibuje také aktivní výuku angličtiny ve všech předmětech nebo práci na počítačích s výukovým softwarem.

Pozadu nezůstává ani místecká 8. základní škola na ulici ČSA. „Působí u nás dva rodilí mluvčí anglického jazyka. V 1., 2., 6. a 7. ročníku vyučujeme podle školního vzdělávacího programu Osmička – expres do stanice Svět, ve kterém klademe důraz na výuku informatiky a angličtiny. Od 3. ročníku je zavedena třída s rozšířenou výukou jazyků, ve vyšších ročnících pak jazyků přibývá,“ představila školu na jejích webových stránkách ředitelka Marie Rojková. Děti ve vyšších ročnících tu mohou také navštěvovat třídu s rozšířenou výukou tělesné výchovy zaměřenou na volejbal nebo třídu, ve které se budou více věnovat informačním a komunikačním technologiím.

11. základní škola na ulici Jiřího z Poděbrad na sídlišti Slezská si zase získává pověst školy s rozšířenou výukou tělesné výchovy a s integrací tělesně postižených žáků. „Sedmička“ na ulici 1. máje na místecké Rivieře nabízí výuku Tvořivé informatiky s Baltíkem a výuku angličtiny. 6. základní škola na ulici Pionýrů rozšířila výuku matematiky a informatiky a má také sportovní třídu lehké atletiky.

Naproti tomu 9. základní škola na ulici Elišky Krásnohorské je už mnoho let známá jako škola se sportovními třídami zaměřenými na kopanou. 2. základní škola na ulici J. Čapka bude děti učit počítačové gramotnosti, jazykové vybavenosti a zdravému životnímu stylu a 5. základní škola na ulici Elišky Krásnohorské vede děti ke sportu a ekologii.

Jedna z nejstarších škol ve městě je více než stoletá 4. základní škola na ulici Komenského, která se jako první v regionu zapojila do sítě českých Tvořivých škol a děti motivuje a učí činnostním způsobem. Důležitým tématem je tu ekologie. Kromě nadaných žáků se škola věnuje i dětem různě handicapovaným. Pracuje zde dobrovolné občanské sdružení Dys centrum, které ve specializovaných třídách pomáhá zvládnout školní docházku i dětem s poruchami učení a chování. Kdo by však pro své děti upřednostňoval rodinnější školní atmosféru a výuku ve zdravém a klidném prostředí, může svého prvňáčka zapsat i do některé venkovské školy.