„Celkem bude v roce 2009 v programu rozděleno formou grantů kolem 1,3 milionu korun. Další prostředky investují organizátoři formou vzdělávacích seminářů, dílen a plánovaných setkání s občany,“ uvedl Ladislav Hanuš z Nadace Partnerství, která program vyhlásila.

Podmínkou udělení grantu jsou měřitelné přínosy pro obec, město či veřejnost, konkrétní přínos pro výuku ve škole a aktivní zapojení žáků, učitelů i dalších partnerů do přípravy a realizace projektu. Školy se mohou do programu přihlásit krajským koordinátorům programu nebo krajským střediskům ekologické výchovy. Uzávěrka přihlášek je 23. ledna 2009.

Škola pro udržitelný život je společným programem Nadace Partnerství a střediska ekologické výchovy SEVER zaměřeným na zapojování žáků základních a středních škol do života obcí a měst. Mezi podporované projekty patří zachování místního kulturního a přírodního dědictví, realizace školních zahrad a naučných stezek nebo projekty ochrany přírody.