„Na základě potřeb krizového řízení města Nový Jičín působil tým v Žilině, která je jednou z nejvíce zasažených oblastí. Škody zde byly velké, voda místy dosahovala šesti až sedmi metrů, první patra domů blízko vody byla kompletně zaplavena. Veškerý majetek včetně elektrospotřebičů a nábytku byl zničen. Byly zaplaveny osobní automobily a v některých domech je stále 10 centimetrů bahna,“ řekla ze Slezskou diakonii Dorota Sikorová.

Nabízená pomoc zahrnovala odklízení sutě, naplavenin, čištění domů, zásobování pitnou vodou, čistícími prostředky a hygienickými pomůckami. Při odstraňování následků povodní tým spolupracoval s armádou a hasiči. Dobrovolníkům bylo poskytnuto zázemí ve středisku Slezské diakonie Denním stacionáři Nový Jičín, které naštěstí nebylo záplavami zasaženo.

„Pomoc obětem povodní bude i nadále pokračovat. Zaměstnanci Slezské diakonie se rozhodli pomoci také finančními prostředky a další dobrovolnou prací přímo v krizové oblasti. Naše pomoc bude pokračovat v následujících dnech a týdnech. Další informace o formě pomoci budeme postupně zveřejňovat,“ uzavřela Sikorová.