Stavba s sebou přináší dopravní omezení, kdy je Slezská ulice od Lidické po Dukelskou jednostranně zúžená. O postupu prací a dopravních omezeních jsou lidé informováni na stránkách města v sekci Doprava přehled uzavírek. Po dobu stavby je pro parkování určena plocha na točně autobusů v Lidické ulici.