S nápadem přišlo přímo vedení závodu a akce se zúčastnilo 73 zaměstnanců pivovaru Radegast v Nošovicích. Hlavním cílem akce bylo pomoci s výsadbou nových porostů, a to formou sběru bukvic (plody buku lesního).

Všichni účastníci strávili příjemný den v krásné přírodě a vraceli se s pocitem dobře vykonané práce, což krásně vystihla i jedna z účastnic Kateřina Rohovská: „Byla to super akce, je prima pomoci dobré věci. Myslím, že jsme se všichni shodli, že bychom rádi v takové pomoci našemu okolí pokračovali i v budoucnu." Společnost Plzeňský Prazdroj se dlouhodobě věnuje snižování dopadu výroby na životní prostředí, a to hlavně v místech, kde má své výrobní závody.