Vedení Dolních Domaslavic si od novinky slibuje několik zlepšení. „Odměnou pro všechny obyvatele bude kvalitnější voda v přehradě, čistší veřejná prostranství a časem určitě také lepší kvalita podzemní vody," popsal starosta obce Pavel Postůvka.

Díky projektu vzniklo přes 9300 metrů gravitační a více než 3600 metrů tlakové kanalizace. Stavba si podle starosty obce Pavla Postůvky vyžádala položení skoro 16 tisíc metrů čtverečních asfaltového koberce.

Součástí novinky jsou rovněž kanalizační odbočení pro domovní přípojky, kterých bylo vybudováno více než 240. Odbočky z kanalizačních řadů končí revizní šachtou, do níž budou ústit přípojky z jednotlivých nemovitostí. Na trase se nachází i deset čerpacích stanic. „Na nich je nainstalováno moderní elektronické zařízení, které je monitorováno a ovládáno dálkově počítačem," popsal starosta obce.

V koncesním řízení na provoz kanalizace zvítězila společnost SmVaK, která se bude novinku provozovat od prvního října po dobu pěti let.

„Přebíráme nově vybudovanou kanalizaci s tím, že ji budeme zkušebně provozovat, jak udávají záruční podmínky dodavatele stavby, a postupně se budou napojovat jednotliví obyvatelé obce. Samozřejmě je výhodou, že kanalizace je napojena na naši čistírnu odpadních vod v Soběšovicích, která disponuje dostatečnou volnou kapacitou, odpovídající technologií a kvalifikovaným personálem," nechal se slyšet ředitel kanalizací společnosti SmVaK Jan Tlolka.

Stavební akce byla součástí sanací ekologických škod v projektu s názvem Rozšíření odkanalizování pravého břehu Žermanické přehrady, obec Dolní Domaslavice I. a II. etapa.