Památka se skládá z několika na sobě osazených architektonických prvků a ze samotné sochy Panny Marie. Celá památka je barokní prací ze 30. let 18. století, samotná vrcholová socha je kopií originálu z roku 1939, originál je uložen v depozitáři muzea. Veškeré restaurátorské práce mají probíhat na místě.