„Průměrná čtyřiadvaceti­hodinová koncentrace prašného aerosolu naměřená na stanici v Místku překročila hodnotu imisního limitu. Pro Moravskoslezský kraj je proto vyhlášen signál regulace,“ informovala Veronika Lysová z odboru životního prostředí a zemědělství frýdecko-místeckého magistrátu.

„Všem občanům doporučujeme omezit pobyt ve venkovním prostředí. Provozovatele zdrojů znečištění ovzduší žádáme, aby omezili vypouštění emisí do ovzduší tím, že budou topit ekologičtějšími palivy, například zemním plynem. Žádáme také řidiče, aby pokud možno nevyjížděli, protože emise z automobilů se významně podílejí na zvýšené koncentraci oxidu dusičitého,“ konstatovala Veronika Lysová.