Oblíbený páter z tohoto světa odešel 7. října v odpoledních hodinách. Zdislav Škrabal se narodil 10. května 1910 v Babicích u Uherského Hradiště. Kněžské svěcení přijal v roce 1934 v katedrále sv. Václava v Olomouci.

Zajišťoval jídlo pro nemocné

„V tomto roce přichází jako mladý kaplan do Frýdku-Místku, se kterým osudově spojil svůj život. V těžkých dobách nesvobody založil 2. února 1940 ve městě farní charitu. Spolupracoval se Svazem katolických žen a dívek. Pomáhal starým a opuštěným lidem a staral se o sirotky. Pro nejrůznější zřizoval charitní kuchyni. Nemocným zajišťoval donášení skromného jídla do jejich domácností v době války, kdy všechno bylo na příděl a lístky. Otevřel charitní lékárnu. Činnost charity rozšířil i na okolní vesnice,“ vyzdvihl jeho přínos Zdeněk Kalmus s tím, že páter nesl všechny starosti a problémy Místecké charity na svých bedrech. Charita byla nakonec zrušena 1. března 1952.

„V padesátých letech byl Zdislav Škrabal vtažen do politických procesů s duchovními. V roce 1950 pak zatčen a obviněn v procesu Buchal v Ostravě. Nakonec byl odsouzen na patnáct let odnětí svobody. Ve vězení v Ostravě a na Mírově strávil celkem deset let,“ vzpomenul jeho těžké životní údobí Zdeněk Kalmus. Z vězení se dostal až v roce 1960, kdy byl propuštěn na amnestii. Znovu se vrátil do Místku. Protože ovšem nedostal státní souhlas k výkonu kněžské služby, pracoval jako zámečník v podniku Tesko v Místku.

Vězení a perzekuce podlomili jeho zdraví

V roce 1969 byl ustanoven administrátorem v Metylovicích. Státní souhlas s duchovní činností ztrácí opět v roce 1973 za to, že pro kostel v Metylovicích pořídil zvony bez náležitých povolení. Dostává dovolení být jen výpomocným duchovním v Otrokovicích, v Lukově u sester kongregace sv. Kříže, ve Frýdku a Starém Městě u Frýdku.

Vězení, příkoří, perzekuce se projevily na jeho zdraví. V roce 1988 jej postihla mozková příhoda a od tohoto roku do své smrti byl odkázán na pomoc dvou bývalých charitativních pracovnic. „Pohřeb kněze, dobrodince, spisovatele, básníka Zdislava Škrabala se konal 12. října ve farním kostele v Místku. Jeho tělo je uloženo ke Dni vzkříšení na hřbitově v Hodoňovicích. Páter zůstává stále zde mezi námi v našem městě, žehná tomuto městu a všem lidem v něm, tak jak to dělal celý svůj život, po celou dobu své nezištné služby Bohu a člověku,“ dodal Zdeněk Kalmus.