Socha byla dlouhé roky zarostlá křovinami. Přestože je v současné době přístup k soše vysekán, plastika stojí zády k cestě a čelem k houští.

Hlavní důvod k přemístění je ale jiný. „Socha se nachází v místech, kudy povede obchvat Frýdku-Místku," řekl Jaromír Polášek, předseda Komise pro obnovu kulturních míst, historických památek a významných lokalit ve Frýdku-Místku. Zástupci komise, frýdecko-místeckého magistrátu a Národního památkového ústavu před nedávnem o budoucnosti sochy jednali.

Podle Jaromíra Poláška bude socha do začátku zimy převezená do skladu, aby se zabránilo jejímu dalšímu chátrání, možnému zcizení nebo útokům vandalů. Poté bude ve výběrovém řízení zvolen restaurátor. Zastupitelé na svém dalším jednání definitivně určí, kde socha bude stát. „Teď je taková tendence sochy nesoustřeďovat ke kostelům nebo do parků na jedno místo, ale co nejblíže původní poloze. Nejbližší vhodné místo je u vstupu k přehradě Olešná bude to zabezpečené a pod dohledem kamery. Socha se posune asi o 250 metrů," uvedl Jaromír Polášek s tím, že zmíněné místo je nejpravděpodobnější.

Sochu z 20. let 19. století pravděpodobně vytvořil stejný umělec, který je „podepsán" pod plastikami u paskovského zámku. „Je to kvalitní podživotní pískovcová plastika. Motivy bolestného Krista hodně známe ze Slezska," popsal Poláček s tím, že nebude přemístěna poprvé. V 60. letech minulého století cestovala ze soukromého pozemku o několik metrů dále.

„Není to extrémně časté, ale děje se to. Sochy se převážejí běžně na restaurování, tady to bude jen zdlouhavější proces, protože se přesune natrvalo," řekla Andrea Stanieková, památkářka z Národního památkového ústavu v Ostravě.