Není úředník jako úředník. O tom přesvědčují pracovnice z odboru sociálních služeb a sociální péče frýdecko-místeckého magistrátu, kterým se podařil doslova husarský kousek. Samy z vlastní iniciativy napsaly projekt na vzdělávání frýdecko- místeckých sociálních pracovníků, se kterým se ucházely o dotaci z Evropského sociálního fondu.

Těmto několika úřednicím magistrátu se s jejich záměrem podařilo obstát v konkurenci zkušených firem, které se specializují na přípravu podobných projektů, a evropské peníze skutečně získaly. „Za tyto peníze jsme zaplatili špičkové lektory, učební pomůcky i různé doprovodné náklady. Díky nim se mohlo systematicky vzdělávat ve svém oboru dvě stě frýdeckomísteckých sociálních pracovníků. Někteří z nich působí přímo na magistrátu, ale většinou šlo o zaměstnance příspěvkových organizací zabývajících se poskytováním sociálních služeb, jako jsou domov a penzion pro seniory, pečovatelská služba nebo centrum pro mentálně postižené,“ vysvětlila manažerka projektu z odboru sociálních služeb a sociální péče frýdecko-místeckého magistrátu Irena Blablová. Sociální pracovníci se během půlročního kurzu, do kterého docházeli vždy jeden den v týdnu, dověděli novinky, které přinesl nový sociální zákon, ale hlavně se pod vedením psychologů, psychiatrů a zkušených lektorů přímo „z praxe“ interaktivní formou naučili, jak řešit komplikované situace, do kterých se mezi lidmi často dostávají, a jak sociálně potřebným lidem co nejlépe pomáhat.¨ „Způsob, jak se tito lidé vzdělávali, byl skutečně dojemný. Sestřičky například ráno šly do práce obstarat dědoušky, pak byly celý den na školení a ze školení se zase vrátily do práce obstarat dědoušky. Přesto si ale myslím, že je to bavilo a učily se s nadšením,“ popisoval průběh kurzu prezident Asociace odborníků v andragogice v ČR a supervizor celého tohoto projektu Petr Otáhal z Frýdku- Místku.

„Kurz mi dal skutečně hodně. Měli jsme předměty, které jsem se kdysi učila ve škole, ale v průběhu doby se hodně změnilo a teď jsme se měli příležitost důkladně seznámit s novinkami v našem oboru. Nejvíce mi ale kurz přinesl z pohledu praxe. Mohli jsme si například vyzkoušet i druhy sociální práce v terénu, se kterými se normálně nesetkáváme. Bylo to velmi podnětné,“ pochvalovala si kurz sociální pracovnice Penzionu pro důchodce ve Frýdku-Místku Dagmar Drozdová. O tom, že frýdecko-místecké sociální pracovnice berou svou práci spíše jako poslání než zaměstnání, svědčí i pochvala samotných obyvatel penzionu. „Mám devadesát čtyři let a posledních čtrnáct let už bydlím tady ve frýdeckomísteckém Penzionu pro seniory. Jsem tu spokojená a jsem tady ráda, nikam jinam bych nechtěla. Chodím tu do výtvarného kroužku, do cvičení a také do klubu důchodců. Zazpíváme si tam, popovídáme a je nám veselo. A sestřičky, ty jsou moc hodné, starají se o nás výborně a máme je všichni rádi,“ usmívala se obyvatelka penzionu pro seniory Aloisie Žvaková.