Úředníci byli rozděleni podle toho, zda podléhají státní správě nebo samosprávě, tedy městu,“ informovala tisková mluvčí frýdecko-místeckého magistrátu Jana Matějíková. „K rozdělení odboru nás vedlo zjištění, že stát plánuje zřídit nový Národní úřad pro zaměstnanost a sociální správu, který má začít fungovat od začátku příštího roku. Vedeni pod ním budou také úředníci ze sociální péče. Jejich přechod pod nového zaměstnavatele, tedy stát, si vyžádá spoustu legislativy, mimo jiné převod agend a technického vybavení. Abychom se vyhnuli stresovým situacím při převodech, rozdělili jsme odbor již nyní,“ vysvětlila Jana Matějíková.

Více než šedesát úředníků sociální péče podléhajících státní správě tak bude mít na přechod pod nový úřad celý rok. „Dalším důvodem pro rozdělení odboru sociální péče a služeb bylo i to, že odbor čítal bezmála devadesát úředníků. Měl velký rozsah působnosti a vedl jej jediný člověk, což je velmi náročné,“ řekl uvolněný radní Ivan Vrba. Občané by rozdělení odboru pocítit neměli. „Úředníci z odboru sociální péče i nadále zajišťují péči o nezaměstnané, o rodinu, děti a zdravotně postižené. Vedoucím tohoto odboru je Petr Mikulec,“ sdělila Jana Matějíková.

Druhý odbor sociálních služeb má nyní zhruba dvacet zaměstnanců, kteří zajišťují například společenskou a kulturní činnost pro důchodce, přidělují byty v domech zvláštního určení, zabývají se protidrogovou problematikou a působí všeobecně v oblasti prevence. Tento odbor na svého vedoucího teprve čeká, vzejde z výběrového řízení, které bude vypsáno v únoru. Přechodně je výkonem vedoucího odboru sociálních služeb pověřena Jarmila Kozlová.

Po zřízení Národního úřadu pro zaměstnanost a sociální správu by se městu mělo ulevit finančně i organizačně. Nový úřad převezme celou odpovědnost v oblastech zaměstnanosti, sociálních dávek a sociálně- právní ochrany, což dosud vykonávají v přenesené působnosti obce. Město se tak od příštího roku zbaví velké části agendy a hlavně už nebude muset doplácet na úředníky. Stát nyní totiž nekryje celkové výdaje, které obce z přenesené státní správy mají.