Roste totiž počet zemřelých bez příbuzných, v jiných případech rodiny nemají na vypravení pohřbu peníze a odmítají ho zajistit.

O pohřbení zemřelého se pak musí postarat město. „Podle zákona musí obec zajistit pohřeb osoby, která nemá příbuzné, nebo o kterou do 96 hodin od smrti neprojevil nikdo zájem," připomněla mluvčí frýdecko-místeckého magistrátu Jana Matějíková. Zatímco v roce 2007 město vypravilo osm pohřbů, nyní je jich zhruba čtyřikrát víc.

Už předloni bylo za peníze města vypraveno celkem 33 pohřbů, náklady za kremaci činily 239 tisíc korun. V loňském roce bylo takových pohřbů třicet, z toho sedmadvacet z nich zajišťovala pohřební služba Pietas, jež je součástí technických služeb.

Město má nárok vyžadovat úhradu nákladů za pohřeb po příbuzných nebo uplatňovat uhrazení nákladů v rámci dědického řízení. Ročně takto získává zpět desítky tisíc korun. „Město také uplatňuje nárok na proplacení nákladů u ministerstva pro místní rozvoj, které na základě doložených dokladů pohřebné bez problémů městu proplácí," konstatovala Jana Matějíková.

Sociální pohřby se týkají i Třince, také tam platí zmíněná 96hodinová lhůta. „Městský úřad o takovém případu informují nemocnice, policie nebo nás kontaktuje ústav soudního lékařství v Ostravě, kam je nalezené tělo převezeno k ohledání," vysvětlila mluvčí městského úřadu Šárka Szlaurová s tím, že pohřby probíhají bez obřadu zpopelněním. Ve výjimečných případech, které specifikuje zákon, pak klasickým uložením do země bez obřadu. Týká se to například některých cizinců.

„O refundaci pohřebních nákladů má město právo žádat ministerstvo pro místní rozvoj, a to v případech, kdy nejsou určeni dědicové. V případě, kdy dědicové určeni jsou, vymáhá město úhradu pohřebních nákladů na soudem určených dědicích," uvedla mluvčí Šárka Szlaurová.

V roce 2013 vypravilo město Třinec 13 pohřbů při celkových nákladech 110 tisíc korun. „Letos k 27. říjnu město vypravilo deset sociálních pohřbů v celkové výši nákladů 86 389 korun," naznačila Šárka Szlaurová.

Naznačila, že v praxi se úřad setkává se čtyři skupinami případů, kdy město vypravuje pohřeb.

První skupinu tvoří zesnulí, kteří neměli rodinné příslušníky. Do druhé pak patří ti, u nich příbuzné úřady nenaleznou. „Další skupinou jsou rodinní příslušníci, kteří se v minulosti nesetkávali, neznají se a nemají zájem uhradit pohřeb," konstatovala mluvčí. Poslední skupinu tvoří pozůstalí, kteří nemají finance na úhradu pohřbu.