Současná legislativa umožňuje zvolit školku i na opačném konci města, než kde bydlí. Novela školského zákona, kterou poslanci projednávají od října, by mohla pravidla změnit.

Proti tomu se ale postavila koalice statutárních měst iniciovaná libereckým magistrátem, do níž se jako první v Moravskoslezském kraji zapojil také Frýdek-Místek. Vadí jim, že norma předpokládá spádové obvody, které garantují lokální příslušnost dítěte ke škole.

Podle náměstka primátora Pavla Machaly jde o bezdůvodné navýšení administrativy pro zřizovatele. „V našem městě to nemá prakticky žádný přínos," míní. Město má podle něj dostačující kapacitu pro umístění dětí do předškolního vzdělávání. „Rodiče, jelikož musí doprovázet své děti do mateřské školy, mají mít možnost volby," poukázal náměstek primátora na vzdálenost do zaměstnání i zájmové aktivity dítěte. Magistrát zřizuje dvanáct mateřských škol, některé z nich mají jedno i více odloučených pracovišť.

Koalice tuzemských měst požaduje buď úplné vypuštění spádových obvodů kolem mateřských škol z novely zákona, nebo jejich ustavení jen jako dobrovolných.

Také ředitelé školek ve městě mají k chystané normě výhrady. „Rodiče často mají podmínky na to, že můžou použít auto, naloží dítě a jedou směr Ostrava, takže jim nevadí, jestli děti chodí do školky ve Frýdku nebo v Místku. Pokud by tam byla spádovost, a to dítě samo do školky nedojde, zavřela by se vrátka rodičům, aby mohli využít nabídky v rámci celého města," upozornila ředitelka frýdecko-místecké mateřské školy Mateřídouška Šárka Čerňáková. Kapacita tamní školky je v současnosti zcela naplněna, jinde ve městě se ale volná místa objevují.

O přijetí dětí do mateřských škol rozhodují ředitelé ve správním řízení. Přednostně se přijímají děti v posledním předškolním ročníku, další kritéria stanovuje ředitel dané mateřské školy. Rozhoduje i celodenní docházka, trvalé bydliště ve městě a sociální potřebnost.

Spádovým obvodům oproti školkám podléhají základní školy, které přednostně přijímají žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu.

Zákonný zástupce může pro žáka zvolit i jinou školu, v takovém případě však nemusí být žák kvůli nedostatečné kapacitě přijat.

„Pokud stát stanovuje povinnost předškolního vzdělávání, obdobně pak povinnou školní docházku, pak by měl rovněž umožnit, aby výkon této povinnosti byl reálně možný, a to poblíž bydliště dítěte," uvedl ve vyjádření odbor legislativy ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Proto podle ministerstva stát ukládá obci povinnost stanovit školské obvody, kdy je zcela jasné, pro které konkrétní ulice, v nichž má dítě trvalý pobyt, je příslušná školka spádová. „Rodič tak má jistotu, že jeho dítě bude přijato do spádové školy poblíž bydliště. Není ovšem spádovostí svazován, může zvolit pro dítě i jinou školu podle své úvahy. V nespádové škole ale nemá dítě na přijetí nárok, přijato tedy může být, pokud má taková škola volnou kapacitu," stojí ve vyjádření pro Deník.

Ministerstvo má za to, že pro rodiče je optimální a více komfortní systém, kdy je pro jednu mateřskou školu stanoven jeden školský obvod. Pak je prý zcela jasné, kde má dítě místo zajištěné.

Novela je nyní ve výboru pro vědu a vzdělávání, kam ji poslali poslanci v prvním čtení na konci října.

V prosinci pak výbor pro vědu a vzdělávání projednávání vládního návrhu zákona přerušil, jednat se má znovu příští týden.