„Soudní spor trvá již tři roky. Firma Diolam v něm žaluje obec o úhradu doplatku za světelnou reklamní tabuli, která v minulosti byla instalována na budově dnešního marketu,“ připomněl Olšar.

Říká, že obec předložila „řadu významných důkazů a argumentů“, které by měly vést k úspěšnému zakončení soudního sporu. Zdlouhavá kauza se začala odvíjet už před jedenácti lety. V říjnu 1999 podepsala tehdejší bystřická starostka smlouvu se zmíněnou společností, která se týkala pronájmu a následné koupě.

Pořízení světelné reklamní tabule bylo ujednáno za částku 2,772 milionu korun s DPH. „Po instalaci reklamní tabule do doby, kdy byly splátky za tabuli zastaveny, uhradila obec Bystřice se svého rozpočtu částku 881 217 korun. Zbývající část úhrady za nefunkční reklamní tabuli činí 1 890 783 korun,“ vypočítal Olšar a dodal: „O tuto částku se již tři roky bojuje.“ Není bez zajímavosti, že tabule přestala fungovat v roce 2002, údajně ji poškodil úder blesku.

Zjednodušeně řečeno: obec v posledních letech trvá na tom, že firma na doplacení bezmála dvou milionů korun nemá nárok.

„Při posledním soudním jednání soudkyně konstatovala, že dokazování je ukončeno a připravuje se vynesení rozsudku. Naším cílem je ukončit soudní spor, neboť stále existuje reálná hrozba, že bychom museli doplatit nejen žalovanou částku 1,8 milionu korun, ale hrozí i penále z prodlení, které teoreticky v současnosti může činit možná dalších 5 milionů korun. Předložili jsme soudu důkazy o tom, že výběrové řízení bylo zmanipulováno, dále nebyl dodržen postup schvalování smlouvy o nájmu s následnou koupí. A firma Diolam dle vyjádření soudního znalce nesprávně přiřadila k reklamní tabuli nižší sazbu DPH, čímž snížila reálnou cenu tabule o 17 procent,“ uvedl ve čtvrtek Olšar.

Podle něj obec navrhuje mimosoudní řešení sporu, konkrétně tak, že již dříve uhrazených 881 tisíc korun si firma ponechá a reklamní tabuli jí obec vrátí. „A tím považujeme spor za ukončený. Uvidíme, jaký názor bude zastávat soud. Pokud bude rozsudek soudu totožný s naším návrhem a žalobce se proti rozsudku neodvolá, uzavřeme tím kauzu, která pět let trápí současné zastupitele a je reálnou hrozbou pro Bystřici,“ konstatoval starosta Ladislav Olšar.