Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Předkladatelem projektu je agentura RPIC-VIP a partnery 14 středních škol MSK sdružených v Asociaci středních průmyslových škol ČR.

Mezi klíčové aktivity projektu patří zvyšování motivace žáků ZŠ ke studiu technických oborů, zlepšování podmínek pro výuku těchto oborů, aktivity zaměřené na žáky SŠ, příprava podpůrných vzdělávacích materiálů a rozvoj partnerství mezi zúčastněnými subjekty.

V rámci aktivit zaměřených na žáky ZŠ zorganizovala SPŠ Den na škole, kterého se zúčastnilo patnáct žáků osmých ročníků 4. ZŠ ve Frýdku-Místku. Zúčastnění žáci měli možnost seznámit se s praktickými ukázkami technické výuky i s možnostmi práce ve školních dílnách, vyzkoušet si vlastní jednoduché grafické práce v AutoCADu a Inventoru a získat představu o nabízeném oboru vzdělávání.

Realizace projektu předpokládá kromě Dnů na škole rovněž Dny otevřených dveří, organizaci odborných soutěží, exkurzí a další aktivity. Cílem projektu je nejen posílit zájem žáků o studium na technických školách, ale také motivovat je k setrvání v oboru a zvýšit počet absolventů nastupujících do technických profesí, na které je připravila střední škola. Na otázku, co by chtěl na průmyslové škole studovat odpověděl Filip Ulman. „Technická zařízení budov. Zajímá mě a připadá mi to praktické do života.“ (mach)