Jelení populace místy dosahují až osminásobku přírodního stavu a jen v roce 2007 Lesy České republiky vynaložily 21 milionů korun na ochranu mladých stromků v Jeseníkách. I přes tyto náklady je zvěří poškozena většina vysazených listnáčů a jedlí. Jedním z řešení jsou takzvané oplocenky, kam zvěř proniká omezeně. Například ve velké oplocence u Karlovic jedle přirozeně zmlazuje, ovšem za jejím plotem přirozené zmlazení jedle není možné prakticky najít. Zvěř všechny stromky zlikviduje, a účinně tak brání obnově smíšených lesů.

“Lesy České republiky si plně uvědomují odpovědnost související s počty jelení, ale i ostatních druhů zvěře, a možnosti vzniku škod na lesních porostech. Proto zajišťují lesní kultury proti škodám zvěří stavěním oplocení či individuálními ochranami a také budováním přezimovacích obůrek. Těchto přezimovacích objektů Lesy České republiky provozují 25, z toho 5 na severní Moravě,“ vysvětlil Josef Vlášek z ředitelství Lesů České republiky.