Zaměstnanci technických služeb už nyní pravidelně kontrolují a udržují 33 dětských certifikovaných hřišť a 129 necertifikovaných prvků, jako jsou například kolotoče a prolézačky. Pravidelně jednou týdně provádí běžnou vizuální kontrolu a jednou měsíčně mají na programu provozní kontrolu dětských hřišť, při které ověřují funkčnost jednotlivých dětských prvků. Zjištěné závady pracovníci průběžně odstraňují.

„Většinou naši zaměstnanci provedou dotažení šroubů nebo vymění jednotlivé poškozené komponenty, také velice často čistí posprejované plochy," uvedl předseda představenstva společnosti TS Jaromír Kohut.

Revize sportovních hřišť přijdou na řadu jednou ročně, a to na jaře. Kontrolují se branky, streetballové koše, volejbalové sloupky a ochranné sítě. Pokud lidé nahlásí závadu, v průběhu roku jsou pracovníci operativně zasíláni na místa, aby sportovní prvky uvedli do bezvadného stavu. O prázdninách se navíc zaměstnanci technických služeb pouští i do opravy necertifikovaných dětských prvků, jde hlavně o desky na pískovištích, staré prolézačky a houpačky, u kterých jsou například vyměněny sedáky, popřípadě je čeká likvidace. Celkem je na území města 276 dětských prvků.