Jak byste jako starostka popsala, charakterizovala Staré Hamry?
Obec Staré Hamry je horskou obcí. Rozprostírá se v kopcích po obou březích přehradní nádrže Šance, která je zásobárnou pitné vody pro blízké aglomerace. Rozloha obce je 85 kilometrů čtverečních. Katastr obce sahá od vrcholu Lysé hory a Smrku až po hranici se Slovenskem a obcí Bílá. Zajímavostí jsou dvě katastrální území, Staré Hamry 1 a Ostravice 2.
Území obce je z 95 % pokryto lesy a celé je zařazeno v CHKO Beskydy, a v centru Beskydské oblasti tmavé oblohy. Obec se skládá z 55 osad – samot a polosamot roztroušených po okolních kopcích. Nejznámější je asi Gruň a Bílý Kříž. V obci žije trvale přibližně 560 obyvatel, největší koncentrace obyvatel je v centru obce na Samčance. Stávající centrum obce na Samčance, je centrum nové, postaveno bylo v souvislosti s výstavbou přehrady, kdy údolí obce včetně původního historického centra bylo zatopeno. Z původního centra obce zůstal zachován pouze kostel sv. Jindřicha, budova bývalé fary a školy, a také hřbitov s márnicí. Toto místo má úžasnou atmosféru. Kostel sv. Jindřicha je kamenný, je to majestátní stavba, kterou začala farnost postupně opravovat.

Starostka Starých Hamer Eva TořováStarostka Starých Hamer Eva TořováZdroj: Deník/Jan Smekal

Zmínila jste, že centrum obce je nové. Vzniklo kvůli výstavbě přehrady Šance. Jak moc poznamenala tato událost vývoj Starých Hamer?
Výstavba přehrady výrazně zasáhla do života obce. Vystěhovat se museli všichni obyvatelé z údolí, veškerá zástavba včetně občanské vybavenosti byla v zátopovém území, a přehrada ztížila i přístup na mnoho osad, zejména v údolí Řečice. Pod vodou skončila také železnice a cesta. Počet obyvatel obce se výrazně snížil. Před výstavbou přehrady měla obec přes 2 000 obyvatel. Občanům nebylo umožněno postavit si nové domy mimo zatopené území, na jiném místě obce, v celé obci platila stavební uzávěra. Až později došlo k rozvolnění. Stavební uzávěra padla. Časem se také změnila ochranná pásma přehradní nádrže. Proto bylo nutné vybudovat nové centrum, novou občanskou vybavenost, novou silnici. A tak se centrum původně pouze slezské obce ocitlo na moravské straně obce. Paradoxem je, že obec, které přehrada na pitnou vodu vzala velkou část obce, není pro naše občany. Máme svůj vlastní obecní vodovod. Jímáme a upravujeme povrchovou vodu z potoka. Není to jednoduché, musíme dodržovat normy a podmínky stejně jako velcí dodavatelé, odborníci. Výhodou však je, že cenu vodného si určujeme sami.

Základní škola ve Starých Hamrech patří k nejmenším v Česku. Děti tady tvoří jednu velkou rodinu.
Malotřídka ve Starých Hamrech je jedna z nejmenších v Česku, šikanu tu neznají

A jak se ve Starých Hamrech žije místním obyvatelům v současnosti? Co hlavně oceňují a co jim na druhou stranu naopak chybí?
Prostředí pro život je tady nádherné, není to ale pro každého, život tady není jednoduchý, zejména přes zimu, kdy je často jediná přístupová cesta – silnice I/56 neprůjezdná či obtížně sjízdná. Pokud musíte dojíždět denně do zaměstnání a děti do školy, tak nikdy nevíte, zda bez problému a včas dojedete či se vrátíte. Stejné to je i s lékařskou pomocí nebo v případě jiné havárie nebo dopravní nehody. To se pak ve všem spoléháte sami na sebe, respektive na naše dobrovolné hasiče. Dojíždění za prací a problémy s bydlením jsou hlavní důvody, proč se mladí po založení rodiny stěhují. Práce je tady v podstatě jen v lesích, zemědělství a restauračních a ubytovacích zařízeních. A získat byt či pořídit si dům je skoro nemožné. Ceny nemovitosti a pozemků tady vždy byly a jsou mnohonásobně vyšší než dole. Je to i tím, že se tady neprodává. Výrazný úbytek obyvatel za poslední roky, ale nemáme. Dlouhodobě se pohybujeme na počtu zhruba 550 obyvatel.

Zmínila jste, že podmínky ve Starých Hamrech nejsou pro každého. Co obec dělá pro to, aby se obyvatelům ve vesnici žilo dobře?
V obci je základní občanská vybavenost – obchod, pošta, obvodní a dětský lékař, restaurace s bowlingem a saunou. Máme funkční, velice dobře vybavenou jednotku dobrovolných hasičů, kteří v podstatě fungují na profesionální úrovni. Jsou předurčeni pro dopravní nehody, a také jsou proškoleni k poskytování předlékařské pomoci. Jsou jednou ze dvou jednotek SDH, které v našem kraji v tomto režimu fungují. Naši hasiči jsou také důležitou součástí spolkové života v obci. Většinu kulturních, společenských i sportovních akcí pořádá obec právě ve spolupráci s hasiči. Jinak nám tady ještě funguje cvičení pro dospělé, klub maminek, a kroužek mladých hasičů. Jako zázemí jim slouží prostory kulturního domu. V rámci možností poskytujeme služby pro seniory. Zapojili jsme se do projektu Senior Taxi Střediska sociálních služeb Frýdlant nad Ostravicí. Službu Senior Taxi můžou využívat senioři pro cesty k lékařům, do nemocnic a lékárny. Výhodou je, že taxi pro ně zajede až domů. Ve školní kuchyni vaříme obědy pro seniory. Obecní zaměstnanci pak obědy rozvážejí. V budově obce jsou čtyři byty určené pro seniory. Dlouhodobě podporujeme a je naším záměrem i do budoucna podporovat a udržet v obci základní školu. Je to malotřídní škola, pro žáky od 1. do 5. ročníku. Přestože se pro obec jedná z ekonomického hlediska o velice nákladnou záležitost, je naší prioritou školu v obci zachovat. Ono totiž nelze vše poměřovat pouze z finančního hlediska. Škola je důležitou součástí obecního života. Bez školy, by zde bylo tak nějak pusto, obec by se stala pouze místem pro přespání. Žáci naší školy se aktivně podílejí na společenském životě. Naše škola je malá, celkem je zde v současné době 15 žáků, ale kvalitní. Jsme na naši školu velice hrdí.

Utkání 36. kolo hokejové extraligy: HC Vítkovice Ridera - HC Olomouc, 28. prosince 2021 v Ostravě. Pavel Kubina.
Kubina: Varaďa? Má na NHL. Titul s Vítkovicemi mi chybí, mrzet to bude do smrti

Když byste měla někoho pozvat do Starých Hamer, proč by tady měl zavítat? Co hlavně může tato obec návštěvníkům i místním obyvatelům nabídnout?
Krásnou krajinu, přírodu. Přehrada hodně vzala, ale na druhé straně a s odstupem let, také dala – pomohla k zachování původní krajiny, rozvolněné zástavby, a překrásné, mnohdy nedotčené přírody. Pěší turistika, běžky, prostě procházet se, projíždět, a hlavně dívat se kolem sebe. Doporučuji vydat se po Obrázkové cestě na Javořinku a dále až na Bílou nebo zpět na Samčanku. Ideální výlet pro rodiny s dětmi. O původní autorce textů na obrázkové cestičce, Pepince, se říká, že bylo první ekoložkou v Beskydech (už v 50 létech min. století). Nádherné jsou rozhledy z hřebenové cesty na Gruni. Gruň je velmi oblíbeným a navštěvovaným místem. Vše však má své limity. K vrcholovým partiiím hor vedou silnice, které nejsou dimenzovány na stávající hustý provoz. Jejich parametry dnešním nárokům nevyhovují, avšak ochrana přírody a krajiny má jednoznačně přednost před vznikem širších a kvalitativně lepších silnic. Na Gruň se dá dojít turistickými chodníčky. A dále např. naučnou stezkou na Bílý kříž. V letošním roce byl po dobu prázdnin spuštěn pilotní projekt TU BUS. Jedná se projekt obcí Staré Hamry, Ostravice a Malenovice ve spolupráci s Moravskoslezským krajem. Cílem projektu je, aby lidé zaparkovali auta pod horami, a dále požili TU BUS. Konkrétně ve Starých Hamrech při cestě na Gruň, kdy auta můžou zaparkovat bezplatně na parkovišti na Samčance a na Gruň se dopravit autobusem. V současné době projekt vyhodnocujeme a plánujeme rozšíření provozu na příští rok.
Pro ty, kdo mají rádi sjezdové lyžování, doporučuji navštívit SKI PARK GRUŇ. Je stranou od hlavní silnice, ale je to klidnější lyžařský areál, nabízející veškeré služby a sedačkovou lanovku. Určitě bych se zastavila v kostele sv. Jindřich a v dřevěném kostelíku na Gruni.
V neposlední řadě doporučuji navštívit hráz přehrady a Informační centrum Šance na hrázi. Myslím si, že spousta lidí neví, že Staré Hamry začínají kousek pod hrázi.

Když bychom se podívali rok zpátky, celý svět se potýkal s epidemií koronaviru. Jak jste se s touto nákazou vypořádali u vás ve Starých Hamrech?
Maminky z vlastní iniciativy začaly šít roušky. Obec zajišťovala materiál, rozvážela a koordinovala. Jinak jsme fungovali asi jako všude jinde. Museli jsme zrušit všechny akce, ale fungovali jsme, aniž bychom museli zavírat. Na obecním úřadě byl zaveden home office. Zvýšil se však počet lidí v obci. Jezdili tady ve velkém lidé z měst, kteří si potřebovali vyčistit hlavu. Vzhledem k tomu, že nemohli chodit za kulturou, na bazén, do fitness center, tak hory a příroda byly jediným místem, kde se mohli provětrat. A to jsme tady pocítili ve velkém.

Nakládka vozů modelu Hyundai i30.
Nošovická automobilka Hyundai vyrobila loni 275.000 automobilů, víc než předloni

Jaké jsou plány Starých Hamer dál do budoucnosti? Chystají se v nich nějaké významnější investice?
Nad budovou školy plánujeme vybudovat další tři byty. Máme zpracovaný projekt, který řeší také novou střechu a fasádu. Jedná se o akci nad 10 milionů korun. Žádali jsme v letošním roce o dotaci z ministerstva financí, ale nedostali jsme se mezi podpořené projekty. Máme připravené nebo připravujeme další velké investiční akce. Připravený je projekt na vybudování chodníků podél silnice I/56, od Mostu po Černou. Začali jsme zpracovávat žádost o dotaci. Ve fázi studie máme záměr na vybudování dalšího chodníku z centra obce po odbočku na Javořinku. Vysoutěžili jsme zpracovatele projektové dokumentace na novou točnu autobusů na Mostě. Pořídili jsme studii na odkanalizování části obce. Na zpracování projektů jsme získali finanční prostředky z dotací Moravskoslezského kraje. Před dokončením je výstavba workoutového hřiště na Samčance. Hřiště je financováno z dotací ministerstva pro místní rozvoj. Je to poslední stavba letošního roku před nadcházející zimou. Zima se sněhem je u nás krásná, ale pro obec také finančně náročná. Provádíme zimní údržbu více než 50 kilometrů místních komunikací, mnohdy v nadmořské výšce nad 800 metrů. Náklady na zimní údržbu ve výši půl milionu korun nejsou neobvyklé. Nemalé finanční prostředky vynakládáme také na odpadové hospodářství. Rozlehlost obce a složitý terén vyžaduje jiný systém. Nelze mít popelnici u každé chalupy. V obci máme 259 rekreačních chalup a chat, které mnozí pronajímají. V době covidu množství vyprodukovaného odpadu na území obce razantně vzrostlo. Potřebujeme, aby se lidé naučili odpad třídit. Proto jsme v letošním roce za budovou obecního úřadu vybudovali a zprovoznili sběrné místo, a také rozšířili počet nádob na separovaný odpad.